Xác định mức suy giảm khả năng lao động, thủ tục cần biết

0
1232

Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ về hồ sơ và thủ tục xác định mức suy giảm khả năng lao động được tiến hành như thế nào? 

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hồ sơ thủ tục xác định mức suy giảm khả năng lao động

Hồ sơ xác định mức suy giảm khả năng lao động sẽ bao gồm các giấy tờ sau đây:

(i) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động

(ii) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, Sổ khám bệnh, bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đối với người đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

(iii) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh;

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH Y KHÓA

Đối với người lao động đóng bảo hiểm bắt buộc

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../GGT

…….1……, ngày ….. tháng ….. năm…..

GIY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định y khoa……… 2……..

…………………………….3………………………………..…….. trân trọng giới thiệu:

Ông/ Bà:………………………………………… Sinh ngày…. tháng… năm…..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Thẻ căn cưc/H chiếu số: …………Ngày cấp:…………… Nơi cấp: …………

S Sổ BHXH/Mã số BHXH: …………………………4………………………………………………..

Ngh/công việc………………………………………5………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của …………………………………………………………………..

Được cử đến Hội đồng Giám định y khoa …………………………………………………………..

để giám định mức suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị giám định: ……………………………….6…………………………………………………….

Loại hình giám định: ……………………………..7…………………………………………………….

Nội dung giám định: ……………………………..8……………………………………………………

Đang hưởng chế độ: …………………………….9……………………………………………………

Trân trọng cảm ơn.

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng ba tháng k từ ngày ký giới thiệu.

_________________

(1) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị giới thiệu đề nghị giám định.

(2) Tên Hội đồng Giám định y khoa nơi t chức đề nghị giám định.

(3) Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động.

(4) Ghi số sổ Bảo hiểm xã hội hoặc mã số Bảo hiểm xã hội. Việc ghi mã số bo him xã hội ch áp dụng khi cơ quan bo hiểm xã hội chính thc có thông háo về việc sử dụng mã s bảo him xã hội thay cho s s bo him xã hội.

(5) Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưng trợ cấp tuất hằng tháng thì không cần khai nội dung nghề/công việc.

(6) Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: lần đầu/tái phát/lại/tổng hợp/phúc quyết.

(7) Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tut/hưởng Bảo hiểm xã hội một lần/hưởng chế độ thai sn.

(8) Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị.

(9) Ghi rõ chế độ đang hưng và tỷ l tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưng chế độ thì ghi: chưa.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH

(Kèm theo Thông tư s 56/2017/TT-BYTngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

GIẤY ĐỀ NGH KHÁM GIÁM ĐNH

Kính gửi:…………………………………………..

Tên tôi là ………………………………………………………….. Sinh ngày….. tháng….. năm……

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Thẻ căn cước/H chiếu số: ………………. Ngày cấp: ………..Nơi cấp:………..

Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ……………………………….. 1………………………………………..

Nghề/công việc …………………………………………….. 2…………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị giám định: ……………………………….3…………………………………………………….

Loại hình giám định: ……………………………..4 …………………………………………………….

Nội dung giám định: ……………………………..5 ……………………………………………………

Đang hưởng chế độ: …………………………….6 ……………………………………………………

Xác nhận của UBND hoặc Công an cấp xã7

Người viết giấy đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

_____________________

(1) Ghi s s Bảo hiểm xã hội hoặc mã số Bảo hiểm xã hội. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội ch áp dụng khi cơ quan bo him xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bo hiểm xã hội thay cho số s bo hiểm xã hội.

(2) Ghi rõ hiện có đang làm việc trong môi trường có yếu tố gây bệnh nghề nghiệp được đề nghị khám hay không.

Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định đ hưởng trợ cấp tut hng tháng thì không cn khai nội dung nghề/công việc.

(3) Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: ln đu/tái phát/lại/ tổng hợp/phúc quyết.

(4) Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tuất/ng Bảo hiểm xã hội một ln/hưng chế độ thai sản.

(5) Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giy tờ điều trị.

(6) Ghi rõ chế độ đang hưng và t lệ tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưng chế độ thì ghi: chưa.

(7) Chỉ áp dụng đối với trường hợp thân nhân của người lao động là người chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giám định.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây