Thông tin trợ cấp mùa dịch Covid-19 cho tất cả các đối tượng

0
788

Trợ cấp luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Bài viết sẽ Tổng hợp các thông tin trợ cấp mùa dịch Covid-19 cho tất cả các đối tượng

Tổng hợp các thông tin trợ cấp mùa dịch Covid-19 cho tất cả các đối tượng
Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trợ cấp mùa dịch?

Trợ cấp mùa dịch là một khoản tiền hỗ trợ được lập ra nhằm trợ cấp mùa dịch cho các đối tượng gặp khó khăn về vấn đề tài chính đang cần sự hỗ trợ để vượt qua tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID như hiện nay.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch đã và đang tác động mạnh mẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống hàng ngày của nhân dân, Chính phủ đã ban hành quyết nghị thực hiện áp dụng một số chính sách nhằm trợ cấp mùa dịch cho người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn trước tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19 như hiện nay.

Chính sách trợ cấp mùa dịch cho người lao động, doanh nghiệp

Các chính sách trợ cấp mùa dịch cho người lao động được quy định như sau:

(i) Chính sách trợ cấp mùa dịch: đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

(ii) Chính sách hỗ trợ người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

(iii) Chính sách trợ cấp mùa dịch cho người lao động ngừng việc

(iv) Chính sách trợ cấp mùa dịch cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

(v) Chính sách hỗ trợ bổ sung và trợ cấp mùa dịch cho trẻ em

(vi) Hỗ trợ tiền ăn

(vii) Trợ cấp mùa dịch đối với Người lao động trong một số ngành nghề đặc biệt

(viii) Mức trợ cấp mùa dịch cho các đối tượng Người lao động trong một số ngành nghề đặc biệt bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19 quy định cụ thể như sau:

Đối với các nghề như đạo diễn nghệ thuật, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các tổi chức đơn vị sự nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật công lập (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) 

Đối với trường hợp là hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch nhưng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid.

(ix) Đối với lao động trường hợp là lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác

Trợ cấp mùa dịch cho doanh nghiệp gồm các chính sách sau:

(i) Chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

(ii) Chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

(iii) Chính sách trợ cấp mùa dịch cho hộ kinh doanh

(iv) Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Có thể bạn quan tâm: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa dịch?

Hồ sơ xin nhận trợ cấp mùa dịch

Hồ sơ xin nhận trợ cấp mùa dịch
Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đối với người lao động:

Chính sách hỗ trợ đào tạo và nâng cao trình độ kỹ năng để duy trì việc làm cho người lao động

(i) Văn bản đề nghị tiến hành hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động và kê khai số liệu doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ của năm 2019 hoặc năm 2020 theo Mẫu số 03 được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

(ii) Văn bản về việc thay đổi cơ cấu, công nghệ của người sử dụng lao động.

(iii) Phương án đào tạo để duy trì việc làm theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Quyết định này.

(iv) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tham gia đào tạo.

Trường hợp hợp đồng lao động tạm hoãn, nghỉ việc không lương

(i) Văn bản thỏa thuận giữa các bên về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương bản sao.

(ii) Danh sách người lao động có sự xác nhận của các cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành quy định kèm theo Quyết định này.

(iii) Bản sao có xác nhận chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để thực hiện việc đối chiếu thông tin một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang trong giai đoạn mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận quyền nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 14 Quyết định này.

Trường hợp bị ngừng việc

(i) Văn bản yêu cầu cách ly y tế bản sao của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo quy định.

(ii) Danh sách người lao động có sự xác nhận của các cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ theo Mẫu số 06 được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

(iii) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để thực hiện việc đối chiếu thông tin một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang trong giai đoạn mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 18 Quyết định này.

Hợp đồng lao động đã chấm dứt nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

(i) Hồ sơ đề nghị mức tiền hỗ trợ dựa theo Mẫu số 07 quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

(ii) Bản sao có đã có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để tiến hành đối chiếu thông tin của một trong các giấy tờ quy định sau:

Hợp đồng lao động đã thời gian hết hiệu lực hoặc đã hoàn thành công việc theo quy định tại hợp đồng lao động.

Quyết định đề nghị thôi việc.

Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa các bên.

(iii) Sổ bảo hiểm xã hội (bản sao) hoặc có sự xác nhận về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội.

(iv) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để tiến hành đối chiếu thông tin một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang trong giai đoạn mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 22 Quyết định này.

Ngành nghề đặc biệt khác

(i) Trợ cấp mùa dịch cho viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương) tiến hành lập Danh sách các viên chức tham gia hoạt động nghệ thuật đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định cụ thể tại Điều 28 Quyết định này nộp lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, thông tin, Thể thao và Du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022.

(ii) Trợ cấp mùa dịch cho hướng dẫn viên du lịch

Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để tiến hành đối chiếu thông tin của một trong các giấy tờ sau đây:

Hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bản sao đang còn hiệu lực trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 cho đến thời điểm tiến hành nộp hồ sơ.

Thẻ hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về lĩnh vực hướng dẫn du lịch.

Trường hợp là lao động tự do, không có hợp đồng lao động

Các công dân thuộc đối tượng lao động tự do đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính do sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cần tiến hành liên hệ đến chính quyền địa phương để được hướng dẫn chi tiết, giải quyết theo thẩm quyền để được hưởng gói hỗ trợ.

Đối với doanh nghiệp

Hồ sơ đề nghị trợ cấp mùa dịch cho hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh tiến hành gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hoạt động kinh doanh. Hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Hồ sơ đề nghị vay vốn bao gồm các giấy tờ sau:

(i) Giấy đề nghị hỗ trợ vay vốn theo Mẫu 12a, 12b, 12c tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

(ii) Danh sách các đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội quy định theo Mẫu 13 a, 13b, 13c tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

(iii) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để thực hiện việc đối chiếu thông tin một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc theo quy định của pháp luật); Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép đầu tư (đối với tổ chức doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

(iv) Giấy ủy quyền (nếu có).

(v) Văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động (bản sao) do yêu cầu chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 01/05/2021 đến hết ngày 31/03/2022 (đối với trường hợp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh).

(vi) Phương án hoặc kế hoạch tiến hành phục hồi tình hình sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 38 Quyết định này.

(vii) Thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (bản sao) của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động quy định cụ thể tại điểm b khoản 2 Điều 38 Quyết định này.

Xem thêm về: Mẫu đơn xin trợ cấp mùa dịch

Trình tự thủ tục

Trình tự thủ tục
Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đối với người lao động

Chính sách trợ cấp mùa dịch về hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Quyết định này. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị từ phía người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động tiến hành nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Quyết định này gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính.

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ từ phía người sử dụng lao động theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra xem xét, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 04a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Quyết định trợ cấp mùa dịch theo bản giấy và bản điện tử được gửi đến: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Trường hợp không áp dụng hỗ trợ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải tiến hành trả lời bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân lý do.

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu nhận được quyết định hỗ trợ của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh tiến hành chuyển một lần toàn bộ kinh phí trợ cấp mùa dịch cho người sử dụng lao động.

Trong thời gian 02 ngày làm việc, người sử dụng lao động thực hiện việc chuyển kinh phí cho cơ sở thực hiện việc đào tạo theo phương án đã được phê duyệt kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Trong 45 ngày kể từ ngày việc đào tạo kết thúc, người sử dụng lao động phải hoàn tất việc thanh quyết toán kinh phí với cơ sở thực hiện việc đào tạo dựa trên thực tế và tiến hành báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong thời gian quy định là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả báo cáo thực hiện từ phía người sử dụng lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành công bố quyết định thu hồi kinh phí đào tạo còn dư thừa (nếu có) và gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và phía người sử dụng lao động để tiến hành thực hiện việc hoàn trả nguồn kinh phí về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo quyết định này.

Trường hợp hợp đồng lao động bị tạm hoãn, nghỉ việc không lương

(i) Tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục các cấp đề nghị tiến hành việc xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội từ phía cơ quan bảo hiểm xã hội. Kể từ ngày nhận bắt đầu nhận được đề nghị, trong vòng 02 ngày làm việc phía cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành xác nhận việc người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

(ii) Các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp tiến hành gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định cụ thể được ban hành tại Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết ngày 31/01/2022

(iii) Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc kiểm tra thẩm định và tiến hành trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vòng 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

(iv) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và các khoản tiền hỗ trợ; đồng thời tiến hành việc chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ. Trường hợp không được phê duyệt thì phía Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân lý do.

Trường hợp bị ngừng việc

(i) Người sử dụng lao động đề nghị tiến hành xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội từ phía cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành thực hiện việc xác nhận lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

(ii) Phía người sử dụng lao động tiến hành gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định cụ thể tại Điều 19 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Hạn tiếp nhận hồ sơ được quy định chậm nhất đến hết 31/12/2022

(iii) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành việc thẩm định và trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu nhận được đầy đủ hồ sơ.

(iv) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày chính thức nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định tiến hành kiểm tra phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ mùa dịch cho công dân. Trường hợp phê duyệt không được thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân lý do.

(v) Người sử dụng lao động tiến hành thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp hợp đồng lao động đã chấm dứt nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

(i) Người lao động có nhu cầu nhận tiền trợ cấp mùa dịch tiến hành gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động đến hết ngày 31/01/2022.

(ii) Trung tâm Dịch vụ việc làm tiến hành rà soát thông tin, tổng hợp danh sách người lao động đáp ứng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng.

(iii) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu nhận được danh sách, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quá trình thẩm định và tiến hành trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(iv) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hànhphê duyệt danh sách hỗ trợ mùa dịch; đồng thời tiến hành chỉ đạo thực hiện việc chi trả số tiền hỗ trợ trong vòng 03 ngày làm việc theo quy định. Trường hợp không được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản trả lời và nêu rõ nguyên nhân lý do.

Trợ cấp mùa dịch đối với ngành nghề đặc biệt

(i) Trợ cấp mùa dịch cho viên chức hoạt động nghệ thuật

Trợ cấp mùa dịch cho viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tiến hành việc tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian quy định là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ trong vòng 02 ngày làm việc.

(ii) Trợ cấp mùa dịch đối với hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hưởng trợ cấp mùa dịch tiến hành gửi đầy đủ hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ muộn nhất đến hết ngày 31/01/2022.

Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tiến hành việc kiểm tra thẩm định và lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh phía Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ trong vòng 02 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt phải tiến hành thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân lý do.

Trường hợp là lao động tự do không có hợp đồng lao động

Thủ tục nhận tiền trợ cấp mùa dịch sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của từng địa phương ban hành.

Đối với doanh nghiệp

Chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động tiến hành nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiến hành theo dõi, giám sát trong thời gian từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/06/2022

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân lý do.

Các trường hợp đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định cụ thể  tại Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định cụ thể tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trợ cấp mùa dịch hỗ trợ hộ kinh doanh

Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế trong 03 ngày làm việc.

Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trong vòng 02 ngày quy định sẽ tiến hành việc rà soát, tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ trong vòng 02 ngày làm việc. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân lý do.

Hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Người sử dụng lao động tiến hành đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời hạn tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 25/03/2022.

Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động. Trường hợp không cho vay thì phải có thông báo bằng văn bản.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thủ tục giải ngân đến người sử dụng lao động trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận tái cấp vốn.

Một số câu hỏi nhận trợ cấp mùa dịch

Làm thế nào để được nhận trợ cấp mùa dịch?

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp vào mùa dịch quy định cụ thể như sau:

(i) Người lao động đã tham gia Bảo hiểm tự nguyện.

(ii) Đã tiến hành nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ thất nghiệp mùa dịch cho Trung tâm hỗ trợ việc làm.

(iii) 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp nhưng vẫn chưa tìm được việc

(iv) Hợp đồng lao đồng đã chấm dứt, trừ các trường hợp sau đây:

Người lao động tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với quy định của pháp luật.

Hợp đồng lao động vi phạm quy định pháp luật ban hành.

Đối tượng hưởng lương hưu hàng tháng.

Trợ cấp thất nghiệp được hưởng bao nhiêu?

Mức tiền hỗ trợ mùa dịch và phương thức hỗ trợ, trợ cấp mùa dịch được quy định cụ thể tại Điều 22, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg:

Mức tiền trợ cấp mùa dịch được quy định là 3.710.000 đồng/người.

Trường hợp đang trong giai đoạn mang thai thì mức tiền hỗ trợ sẽ tăng thêm 1.000.000 đồng/người.

Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được nhận thêm 1.000.000 đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho 01 đối tượng duy nhất và bố mẹ hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội áp dụng phương thức chi trả 01 lần cho người lao động.

Có thể bạn quan tâm: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa dịch?

Đối tượng áp dụng gói tiền hỗ trợ:

Người lao động đang làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở tất cả các cấp hiện phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian quy định từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Người dân được trợ cấp mùa dịch không?

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.Nhằm giảm thiểu phần nào khó khăn trong bối cảnh hiện nay, Nhà nước đã và đang triển khai nhiều chính sách trợ cấp mùa dịch đối với việc sinh hoạt cho người dân bao gồm:

Trợ cấp miễn, giảm tiền điện

Đề xuất trợ cấp giảm giá nước sạch sinh hoạt:

Trợ cấp miễn, giảm phí giao dịch ngân hàng

Tạm dừng thu phí đường bộ tại một số trạm BOT

Giảm một số chi phí

(i) Phí cấp Căn cước công dân gắn chip: Giảm 50%;

(ii) Phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải: Giảm 10 – 30%

Xem thêm về: Các chính sách trợ cấp sinh hoạt cho người dân 

Xem thêm các nội dung pháp lý tại: Luật lao động – tư vấn pháp lý cho Người lao động

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây