Tiền hỗ trợ cấp mùa dịch – Tia hy vọng cho người lao động

0
1010

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, tiền hỗ trợ luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ về tiền hỗ trợ mùa dịch

Tiền trợ cấp mùa dịch – Tia hy vọng cho người lao động
Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tiền hỗ trợ mùa dịch là gì?

Trợ cấp mùa dịch là một khoản tiền hỗ trợ được lập ra nhằm hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn về vấn đề tài chính đang cần sự hỗ trợ để vượt qua tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID như hiện nay.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch đã và đang tác động mạnh mẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống hàng ngày của nhân dân, Chính phủ đã ban hành quyết nghị thực hiện áp dụng một số chính sách nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ mùa dịch

Trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương

Người lao động hiện đang làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp, các hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo được việc chi thường xuyên hoặc cả việc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập hoặc tư thục ở cơ sở giáo dục các cấp phải chấp hành tuân thủ theo chỉ thị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 được nhận tiền hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(i) Trường hợp đang thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương nhưng bị tạm hoãn theo quy định của hợp đồng lao động trong thời hạn 15 ngày liên tục trở lên, bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm tiến hành tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

(ii) Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước với thời điểm người lao động đang thực hiện việc tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương sẽ được hưởng số tiền trợ cấp.

Trường hợp bị ngừng việc

Người lao động được nhận tiền hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(i) Đối tượng đang thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc căn cứ theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và nằm trong đối tượng phải thực hiện cách ly y tế hoặc đang sống trong các khu vực tạm thời bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định từ 14 ngày trở lên trong thời gian tính từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

(ii) Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề với tháng người lao động ngừng việc căn cứ theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động sẽ được hưởng gói tiền hỗ trợ.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp người lao động đang làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo được cả chi đầu tư và chi thường xuyên, các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở tất cả các cấp phải chấp hành tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian quy định từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được nhận tiền hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(i) Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

(ii) Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian quy định bắt đầu tính từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng gói trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

Người lao động tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với quy định của pháp luật.

Đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Trường hợp không có hợp đồng lao động, lao động tự do

Căn cứ theo điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của từng địa phương, các tỉnh, thành phố sẽ tự lên kế hoạch xây dựng các tiêu chí, xác định các đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức tiền hỗ trợ không được thấp hơn mức quy định tối thiểu là 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế dựa theo số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu chỉ đạo của địa phương.

Có thể bạn quan tâm: Hỗ trợ lao động tự do trong mùa dịch

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

Trường hợp hợp đồng lao động bị tạm hoãn, nghỉ việc không lương

Mức tiền hỗ trợ quy định như sau:

(i) Mức tiền hỗ trợ áp dụng trong trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày) theo quy định là 1.855.000 đồng/người.

(ii) Áp dụng trong trường hợp người lao động đang trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ với thời hạn 01 tháng (30 ngày) trở lên theo quy định là 3.710.000 đồng/người.

Đối với trường hợp lao động đang trong giai đoạn mang thai thì mức tiền hỗ trợ sẽ được tăng thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em dưới 06 tuổi thì mức tiền hỗ trợ quy định sẽ tăng thêm 1.000.000 đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho 01 đối tượng là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Phương thức chi trả: Thanh toán tiền hỗ trợ 01 lần cho người lao động.

Trường hợp bị ngừng việc

Mức tiền hỗ trợ quy định là: 1.000.000 đồng/người.

Người lao động đang trong thời gian mang thai sẽ được nhận thêm mức tiền hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người; lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế đối với trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì tiền hỗ trợ sẽ tăng thêm 1.000.000 đồng/trẻ em và chỉ áp dụng mức tiền hỗ trợ cho 01 đối tượng là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Phương thức chi trả: Thanh toán tiền hỗ trợ 01 lần cho người lao động.

Hợp đồng lao động chấm dứt nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức tiền hỗ trợ quy định là: 3.710.000 đồng/người.

Người lao động đang trong quá trình mang thai sẽ nhận được thêm tiền hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người; đối với trường hợp người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì mức tiền hỗ trợ sẽ tăng thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ áp dụng mức tiền hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Phương thức chi trả: Thanh toán tiền hỗ trợ 01 lần cho người lao động.

Trường hợp là lao động tự do, không có hợp đồng lao động 

Chính phủ ban hành quyết định cho phép các địa phương tự lên kế hoạch xây dựng mức tiền hỗ trợ nhưng không được thấp hơn so với mức tiền hỗ trợ được quy định là 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ dựa theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu quy định của từng địa phương.

Xem thêm về: Người lao động cần làm gì khi chưa nhận được tiền hỗ trợ mùa dịch?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ mùa dịch

Trường hợp hợp đồng lao động tạm hoãn, nghỉ việc không lương

(i) Văn bản thỏa thuận giữa các bên về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương bản sao.

(ii) Danh sách người lao động có sự xác nhận của các cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành quy định kèm theo Quyết định này.

(iii) Bản sao có xác nhận chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để thực hiện việc đối chiếu thông tin một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang trong giai đoạn mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận quyền nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 14 Quyết định này.

Trường hợp bị ngừng việc

(i) Văn bản yêu cầu cách ly bản sao của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian quy định bắt đầu từ 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

(ii) Danh sách người lao động có sự xác nhận của các cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

(iii) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để thực hiện việc đối chiếu thông tin một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang trong giai đoạn mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 18 Quyết định này.

Hợp đồng lao động đã chấm dứt nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

(i) Hồ sơ đề nghị mức tiền hỗ trợ dựa theo Mẫu số 07 quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

(ii) Bản sao có đã có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để tiến hành đối chiếu thông tin của một trong các giấy tờ quy định sau:

Hợp đồng lao động đã thời gian hết hiệu lực hoặc đã hoàn thành công việc theo quy định tại hợp đồng lao động.

Quyết định đề nghị thôi việc.

Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa các bên.

(iii) Sổ bảo hiểm xã hội (bản sao) hoặc có sự xác nhận về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội.

(iv) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để tiến hành đối chiếu thông tin một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang trong giai đoạn mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 22 Quyết định này.

Trường hợp là lao động tự do, không có hợp đồng lao động 

Các công dân thuộc đối tượng lao động tự do đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính do sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cần tiến hành liên hệ đến chính quyền địa phương để được hướng dẫn chi tiết, giải quyết theo thẩm quyền để được hưởng gói hỗ trợ.

Xem thêm nội dung về mẫu đơn xin trợ cấp mùa dịch Tại đây

Trình tự, thủ tục thực hiện

Trường hợp hợp đồng lao động bị tạm hoãn, nghỉ việc không lương

(i) Tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục các cấp đề nghị tiến hành việc xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội từ phía cơ quan bảo hiểm xã hội. Kể từ ngày nhận bắt đầu nhận được đề nghị, trong vòng 02 ngày làm việc phía cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

(ii) Các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp tiến hành gửi hồ sơ theo quy định cụ thể được ban hành tại Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết 31/01/2022.

(iii) Trong vòng 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc kiểm tra thẩm định và tiến hành trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(iv) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và các khoản tiền hỗ trợ; đồng thời tiến hành việc chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ. Trường hợp không được phê duyệt thì phía Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân lý do.

Trường hợp bị ngừng việc

(i) Người sử dụng lao động đề nghị tiến hành xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội từ phía cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành thực hiện việc xác nhận lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

(ii) Phía người sử dụng lao động tiến hành gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định cụ thể tại Điều 19 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Hạn tiếp nhận hồ sơ được quy định chậm nhất đến hết 31/12/2022

(iii) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành việc thẩm định và trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(iv) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày chính thức nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định tiến hành kiểm tra phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ mùa dịch cho công dân. Trường hợp phê duyệt không được thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân lý do.

(v) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động tiến hành thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Trường hợp hợp đồng lao động đã chấm dứt nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

(i) Người lao động có nhu cầu nhận tiền hỗ trợ trong mùa dịch tiến hành gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động. Hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/01/2022.

(ii) Trung tâm Dịch vụ việc làm tiến hành rà soát thông tin, tổng hợp danh sách người lao động đáp ứng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng.

(iii) Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu nhận được danh sách, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quá trình thẩm định và tiến hành trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(iv) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ; đồng thời tiến hành chỉ đạo thực hiện việc chi trả số tiền hỗ trợ trong vòng 03 ngày làm việc theo quy định. Trường hợp không được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản trả lời và nêu rõ nguyên nhân lý do.

Trường hợp là lao động tự do không có hợp đồng lao động

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của từng địa phương ban hành.

Có thể bạn quan tâm: Tiền hỗ trợ mùa dịch cho người lao động và doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”

Một số câu hỏi về tiền hỗ trợ mùa dịch

Tiền hỗ trợ mùa dịch khi nào có?

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đã ban hành quy định cụ thể về các điều kiện để được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ:

Trong trường hợp hợp đồng lao động bị tạm hoãn, nghỉ việc không lương

Người lao động đang làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã… phải tạm dừng mọi hoạt động theo yêu cầu chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(i) Tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương trong thời gian quy định từ 15 ngày liên tục trở lên, bắt đầu áp dụng từ 1/5/2021 đến 31/12/2021 và bắt đầu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 1/5/2021 cho đến 31/12/2021

(ii) Đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương.

Trường hợp bị ngừng việc

(i) Bị yêu cầu ngừng việc và thuộc đối tượng phải thực hiện cách ly y tế hoặc trong khu vực tạm thời bị phong tỏa với thời gian từ 14 ngày trở lên;

(ii) Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng ngừng việc.

Chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động được quy định từ 1/5/2021 đến 31/12/2021 nhưng không đáp ứng đủ yêu cầu về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ trường hợp phía người lao động đã tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với quy định của pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp là lao động tự do không có hợp đồng lao động 

Điều kiện hưởng trợ cấp hỗ trợ của đối tượng này sẽ phụ thuộc vào quy định của từng địa phương ban hành.

Hỗ trợ thất nghiệp mùa dịch bao nhiêu tiền?

Mức tiền hỗ trợ mùa dịch và phương thức hỗ trợ, trợ cấp mùa dịch được quy định cụ thể tại Điều 22, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg:

Mức tiền hỗ trợ được quy định là 3.710.000 đồng/người.

Trường hợp đang trong giai đoạn mang thai thì mức tiền hỗ trợ sẽ tăng thêm 1.000.000 đồng/người.

Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em dưới 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho 01 đối tượng là mẹ/cha/người chăm sóc thay thế trẻ em.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội áp dụng phương thức chi trả 01 lần cho người lao động. 

Đối tượng áp dụng gói tiền hỗ trợ:

Người lao động đang làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở tất cả các cấp hiện phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian quy định từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Xem thêm về: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa dịch?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây