Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa dịch?

0
740

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay, một số lượng lớn người lao động rơi vào tình trạng mất việc làm. Trợ cấp thất nghiệp được xem như là “chiếc phao cứu sinh” giúp cho người lao động thất nghiệp vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Sau đây là những nội dung mà Công ty Luật TNHH Everest lưu ý đối với người lao động khi muốn làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trợ cấp thất nghiệp? 

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 3 Luật việc làm năm 2013: “Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp”.

Các chế độ của Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ, tư vấn việc làm; Hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động. Trợ cấp thất nghiệp là chế độ nằm trong Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, có thể hiểu Trợ cấp thất nghiệp là một khoản tiền hỗ trợ chi trả cho người lao động thất nghiệp có đủ điều kiện được hưởng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện với mục đích hỗ trợ cho những người lao động đang trong tình trạng thất nghiệp.

Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa dịch?

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 43 và Điều 49 Luật việc làm năm 2013.

Các đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa dịch khi có đủ các điều kiện sau:

Một là: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Hai là: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp xác lập Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp xác lập Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Ba là: Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật việc làm.

Bốn là: Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

Để biết thêm về trợ cấp thất nghiệp, mời quí vị tham khảo: các chính sách trợ cấp sinh hoạt cho người dân

Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

Căn cứ pháp lý: căn cứ theo Điều 50 của Luật việc làm năm 2013

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo chu kỳ hàng tháng

Được tính bằng 60% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Trong đó:

Trường hợp 1: Tối đa không được quá 05 lần mức lương cơ sở đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Trường hợp 2: Tối đa không được quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Về thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa dịch

Được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể: Người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng, họ sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động đóng đủ thêm 12 tháng, họ sẽ được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tuy vậy, số tháng người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không được quá 12 tháng.

Về thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Hồ sơ thủ tục xin nhận trợ cấp thất nghiệp mùa dịch

Căn cứ pháp lý: Luật việc làm năm 2013 và Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Hồ sơ xin hưởng Trợ cấp thất nghiệp bao gồm

(i) Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

(ii) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc,  thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc;

(iii) Sổ Bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm các giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú photo nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu; 02 ảnh 3 x 4.

Thủ tục xin hưởng Trợ cấp thất nghiệp mùa dịch cho người lao động

Người lao động sau khi xem xét mình có đủ các điều kiện, thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp như đã nêu ở trên thì thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tới Trung tâm dịch vụ việc làm

hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp mùa dịch
Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Người lao động phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với bên sử dụng lao động.

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm giải quyết hồ sơ

Thông tin trợ cấp thất nghiệp
Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm phải xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội của người đó.

Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ, Trung tâm dịch vụ việc làm phải ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, trong đó phải kèm theo sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động. Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Chi trả Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong tháng đầu tiên cho người lao động.

Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, thời hạn này được tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động.

Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của người lao động

Để được tư vấn một cách nhanh chóng, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Người lao động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, trường hợp chưa tìm được việc làm (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Xem thêm nội dung thông tin về trợ cấp mùa dịch Tại đây

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây