Tai nạn lao động do lỗi của mình được hưởng chế độ tai nạn lao động?

0
1007

Nếu không đảm các điều kiện an toàn lao động trong quá trình làm việc, người lao động rất dễ xảy ra tai nạn lao động dẫn tới bị thương, thậm chí là tử vong. Vậy khi tai nạn do lỗi của người lao động thì họ có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay không?

chế độ bệnh nghề nghiệp
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi, Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tai nạn do lỗi của người lao động có được xác định là tai nạn lao động hay không?

Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định rằng người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh.

(ii) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động.

(iii) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Thứ hai, bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Đồng thời, người lao động không được thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Cụ thể, Khoản 3 Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định rằng người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Bao gồm:

(i) Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

(ii) Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân.

(iii) Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.

Qua các quy định trên có thể thấy, nếu người lao động bị tai nạn do lỗi của chính mình nhưng đáp ứng đủ các điều kiện trên thì vẫn được xác định là tai nạn lao động theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về vấn đề tai nạn lao động do lỗi của chính mình, vui lòng xem thêm bài viếtBảo đảm quyền lợi khi xảy ra tai nạn lao động chết người

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động do lỗi của người lao động

Như đã phân tích, nếu đáp ứng đủ điều kiện, trường hợp bị tai nạn do lỗi của người lao động vẫn được xác định là tai nạn lao động. Do đó, họ vẫn được hưởng những lợi ích từ chế độ tai nạn lao động. Bao gồm:

Thứ nhất, từ phía người sử dụng lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả các khoản tiền sau cho người lao động (trong trường hợp tai nạn lao động do lỗi của người lao động):

(i) Tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động.

(ii) Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

(iii) Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động.

(iv) Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

Ví dụ: Anh B hiện đang hưởng lương 10 triệu đồng/tháng (bao gồm cả mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) bị tai nạn lao động dẫn đến bị suy giảm 11% khả năng lao động

Trường hợp bị tai nạn lao động không do lỗi của anh A, anh này được hưởng trợ cấp số tiền là: 1,5 x 10 triệu đồng +  0,4 x 10 triệu đồng = 19 triệu đồng. Nếu bị tai nạn lao động do lỗi của mình, anh B chỉ được hưởng: 40% x 19 triệu đồng = 7,6 triệu đồng.

Thứ hai, từ phía Quỹ bảo hiểm xã hội

Tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động mà người lao động được hưởng các chế độ do Qũy tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc Qũy bảo hiểm xã hội chi trả như sau:

a) Trợ cấp một lần (suy giảm từ 05% đến 30%)

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, mức trợ cấp một lần được tính như sau:

(i) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

(ii) Ngoài ra, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

b) Trợ cấp hằng tháng (suy giảm từ 31% trở lên)

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, mức trợ cấp hằng tháng được tính như sau:

(i) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

(ii) Ngoài ra, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

c) Trợ cấp phục vụ (suy giảm từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù hai mắt, cụt, liệt hai chi hoặc bị tâm thần)

Theo quy định tại Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì người lao động hằng tháng sẽ được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở

d) Trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015: Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

e) Trợ cấp mỗi ngày dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị

Căn cứ theo quy định tại Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015: Mức trợ cấp mỗi ngày nghỉ dưỡng sức bằng 30% mức lương cơ sở

Trong đó, số ngày nghỉ dưỡng sức:

(i) Tối đa 10 ngày nếu suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

(ii) Tối đa 07 ngày nếu suy giảm khả năng lao động từ 31% – 50%

(iii) Tối đa 05 ngày nếu suy giảm khả năng lao động từ 15% – 30%.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thêm bài viết: Đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của pháp luật

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây