Sự khác biệt giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

0
985

Thỏa ước lao động và hợp đồng lao động được hình thành dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Khác với quan niệm của nhiều người, đây không phải những thuật ngữ trùng lặp mà là hai loại văn bản riêng với những điểm khác biệt nhất định.

Luật sư tư vấn – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. (Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động 2012)
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Điều 15 Bộ luật Lao động 2012)

Phân loại thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Thỏa ước lao động tập thể được chia thành: Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp; Thoả ước lao động tập thể ngành; Thỏa ước lao động tập thể khác (Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động 2012)
Hợp đồng lao động có các loại cơ bản sau: Hợp đồng lao động có thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng thời vụ (Điều 22 Bộ luật Lao động 2012)
Khác biệt về chủ thể tham gia ký kết
Đối với thỏa ước lao động tập thể: (i) Đại diện tập thể người lao động; (ii) Người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động.
Đối với hợp đồng lao động: (i) Cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của cá nhân trong trường hợp người lao động từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi; (ii) Người sử dụng lao động.

Khác biệt về hình thức

Thỏa ước lao động tập thể: Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp được lập thành 5 bản (Khoản 2 Điều 83 Bộ luật Lao động 2012). Thoả ước lao động tập thể ngành được lập thành 4 bản (Khoản 2 Điều 87 Bộ luật Lao động 2012)
Hợp đồng lao động: Thoả thuận bằng văn bản được lập thành 2 bản (Khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động 2012)

Khác biệt về hiệu lực của văn bản

Với thỏa ước lao động tập thể: Ngày có hiệu lực được ghi rõ trong thoả ước; trường hợp thoả ước không ghi rõ thì thoả ước có hiệu lực từ ngày các bên ký kết (Điều 76 Bộ luật Lao động 2012)
Trong khi đó, với hợp đồng lao động, văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày các bên giao kết (Điều 25 Bộ luật Lao động 2012)

Khác biệt về thời hạn của văn bản

Thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; đối với các doanh nghiệp lần đầu tiên ký thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp thì thoả ước dưới 1 năm (Điều 85, 89 Bộ luật Lao động 2012).
Hợp đồng lao động có thời hạn xác định hoặc không xác định tùy thuộc vào loại hợp đồng kí kết.
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Khác biệt về thủ tục đăng ký

Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động gửi thoả ước đến các cơ quan sau: (i) Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp; (ii) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với thoả ước tập thể ngành (Điều 75 Bộ luật Lao động 2012 ).
Trong khi đó, không có quy định cụ thể nào đối với thủ tục đăng ký hợp đồng lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật lao động được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây