Hướng dẫn nhận bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

0
1510

Bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động trong khoảng thời gian người lao động tìm kiếm một công việc mới. Dưới đây là một số thông tin tư vấn về cách tính bảo hiểm thất nghiệp và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất.

Công ty giải thể
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bảo hiểm thất nghiệp là gì

Bảo hiểm thất nghiệp là giải pháp nhằm giúp người lao động giảm thiểu, khắc phục những khó khăn do tình trạng thất nghiệp. Có thể coi bảo hiểm thất nghiệp là biện pháp hỗ trợ hiệu quả nhất đối với người lao động khi họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trong khoảng thời gian người lao động chưa có việc làm, các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ chi trả một phần thu nhập, tạo cơ hội cho người lao động học nghề và thúc đẩy tìm kiếm công việc mới.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm năm 2013 quy định: Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, bảo hiểm thất nghiệp bao gồm trợ cấp thất nghiệp và các khoản hỗ trợ khác

(i) Trợ cấp thất nghiệp là các khoản thanh toán được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền cho những người thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp là một trong các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp. Có thể hiểu đây là một khoản tiền mà cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả nhằm hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp.

Ngoài ra, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm có các khoản hỗ trợ khác như:

(ii) Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.

(iii) Hỗ trợ học nghề.

(iv) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất năm 2021

Theo căn cứ pháp lý tại Điều 50 Luật việc làm năm 2013,

Cách tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp   x 60%

Như vậy, có thể hiểu cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp (nhưng không được quá 05 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng).

Cách tính thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cách tính thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp cộng dồn

Theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. 

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định, sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng theo quy định.

Đồng thời, theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH, pháp luật đã quy định thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu = Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp – Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

Như vậy, sau 3 tháng, người lao động không nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu để tính vào lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo chứ không bị mất đi. Đây cũng là cách tính thời gian bảo hiểm thất nghiệp cộng dồn. 

Để biết thêm về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, vui lòng xem thêm bài viết: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất

Bảo hiểm thất nghiệp làm ở đâu

Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, người lao động được đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại bất kì địa phương nào mà mình muốn nhận.

Trường hợp đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu thì người lao động có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Pháp luật có quy định về việc thay đổi nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, để hiểu rõ hơn vấn đề này, vui lòng xem thêm bài viết: Thay đổi nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp có khả thi không?

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần giấy tờ gì

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định).

(2) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

(i)Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

(ii)Quyết định thôi việc;

(iii) Quyết định sa thải;

(iv)Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

(v)Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

Lưu ý: Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

(vi) Sổ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm thất nghiệp lãnh như thế nào

Theo căn cứ pháp lý tại Điều 46 Luật Việc Làm năm 2013 quy định về trình tự thực hiện thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thuộc bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hiệu lực của nội quy
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Lưu ý: Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Duyệt điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp

xử lý kỷ luật lao động
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

Bước 3: Thực hiện việc chi trả

quyền lợi của lao động
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của người lao động

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hàng tháng người lao động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thêm bài viết: Những đối tượng nào bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quý vị có thể tìm hiểu những thông tin khái quát nhất về bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 trên hệ thống những bài viết của chúng tôi.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây