Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở

0
1002

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở là tổ chức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được thành lập ở doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời. Vậy pháp luật quy định về thủ tục thành lập hội đồng hòa giải lao động cơ sở như thế nào?

Hội đồng hòa giải cấp cơ sở được quy định như thế nào?
      Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Khái niệm hội đồng hòa giải lao động cơ sở

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở là tổ chức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được thành lập ở doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời.

Thành phần của hội đồng hoà giải lao động cơ sở gồm số đại diện ngang nhau của người sử dụng lao động và tập thể người lao động, số lượng thành viên của hội đồng do hai bên thoả thuận. Nhiệm kì của hội đồng hoà giải lao động cơ sở là hai năm, đại diện của mỗi bên luân phiên nhau làm Chủ tịch và Thư kí hội đồng. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập, thay đổi, bổ sung các thành viên của hội đồng.

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở là Tổ chức có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Hội đồng hòa giải lao động cơ sở được thành lập trong các doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên, gồm số đại diện ngang nhau của bên người lao động và bên người sử dụng lao động.

Nhiệm kì của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở làm 2 năm. Đại diện của mỗi bên luân phiên làm chủ tịch và thư kí hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thỏa thuận và nhất trí. Phương thức giải quyết tranh chấp lao động của hội là hòa giải theo quy định của pháp luật.

Hội đồng hoà giải lao động cơ sở làm việc theo nguyên tắc thoả thuận và nhất trí. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở có thẩm quyền hoà giải tất cả vụ tranh chấp lao động xảy ra tại doanh nghiệp khi đương sự yêu cầu. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo điều kiện cần thiết cho hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoạt động.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì ở lĩnh vực lao động, hãy click tại: Luật lao động việt nam mới nhất!

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng hoà giải

(i) Tiếp nhận đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động;

(ii) Tìm hiểu vụ việc, gặp gỡ hai bên tranh chấp, những người có liên quan, những người làm chứng, thu thập tài liệu, chứng cứ, yêu cầu hai bên tranh chấp cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan tới vụ việc phải hoà giải;

(iii) Đưa ra phương án hoà giải để hai bên tranh chấp cùng xem xét, thương lượng;

(iv) Báo cáo và bàn giao toàn bộ hồ sơ đối với vụ tranh chấp lao động hòa giải không thành với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động để kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật;

(v) Báo cáo định kỳ về hoạt động của Hội đồng với người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, cơ quan lao động cấp huyện trước ngày 10 tháng 6 và tháng 12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động cho người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, cơ quan lao động cấp huyện chậm nhất mười (10) ngày làm việc, trước khi kết thúc nhiệm kỳ;

(vi) Bàn giao công việc cho nhiệm kỳ kế tiếp cùng toàn bộ hồ sơ các vụ yêu cầu hòa giải vụ tranh chấp lao động đã được tiếp nhận nhưng chưa giải quyết hoặc toàn bộ hồ sơ cùng phương án hòa giải đối với vụ tranh chấp lao động hòa giải chưa thành để nhiệm kỳ kế tiếp tiếp tục xem xét, giải quyết.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây