Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thương lượng tập thể

0
816

Bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thương lượng tập thể để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề trên. 

       Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên theo các nguyên tắc của thị trường và đối với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Nhà nước không được can thiệp có tính ép buộc, hành chính không đúng cách vào thương lượng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nhà nước không làm gì mà nhà nước chỉ ban hành khuôn khổ pháp luật về thương lượng để các bên tự thực hiện một cách tự nguyện. Đồng thời, nhà nước có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong việc thúc đẩy thương lượng tự nguyện. Điều quan trọng là nhà nước cần xác định rõ những việc cần phải làm, nên làm gì thúc đẩy thương lượng và những việc không được làm vì nếu làm sẽ vi phạm nguyên tắc tự nguyện, quyền tự quyết của các bên trong thương lượng.

Điều 74 Bộ luật lao động quy định về nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của nhà nước, cụ thể là của ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thúc đẩy thương lượng tập thể.

Có thể dễ dàng nhận thấy, những nhiệm vụ được đề cập tại khoản 1là để tăng cường năng lực cho các bên thương lượng. Thương lượng là quá trình không đơn giản, không dễ dàng. Việc pháp luật quy định khuôn khổ pháp lý về thương lượng mới chỉ là điều kiện cần. Để có thương lượng tập thể thực chất và hiệu quả trên thực tế, điều quan trọng là các bên thương lượng phải có năng lực và kỹ năng cần thiết. Bộ luật lao động quy định việc tăng cường năng lực và kỹ năng cho các bên thương lượng tập thể là một trong những trách nhiệm của nhà nước.

Việc tăng cường năng lực và kỹ năng thương lượng là cần thiết, song trong nhiều trường hợp là chưa đủ để có thương lượng tập thể thực chất và hiệu quả. Để bảo đảm thương lượng được thực chất và hiệu quả hơn nữa, các bên thương lượng cần được trang bị, cung cấp những thông tin, dữ liệu cần thiết về kinh tế xã hội, thị trường lao động, quan hệ lao động…khoản 2 Điều 74 xác định đây là trách nhiệm thứ hai mà nhà nước cần thực hiện để hỗ trợ, thúc đẩy thương lượng tập thể.

Ngoài việc tăng cường năng lực, cung cấp thông tin nhằm thúc đẩy, hỗ trợ cho việc thương lượng, khoản 3 Điều 74 còn quy định sự hỗ trợ trực tiếp của nhà nước cho những thương lượng cụ thể. Sự hỗ trợ này có thể do nhà nước chủ động đề xuất hoặc xuất phát từ nhu cầu của cả hai bên thương lượng tập thể cụ thể đó. Để bảo đảm tính tự nguyện trong thương lượng, điều luật quy định rõ việc chủ động hỗ trợ của ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ được tiến hành nếu được các bên đồng ý, tức là các bên có thể từ chối đề nghị hỗ trợ của nhà nước đối với quá trình thương lượng của họ.

Cùng với quy định tại Điều 73 về hội đồng thương lượng tập thể, những quy định tại Điều 74 đều là những quy định về sự hỗ trợ của nhà nước nhằm nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thương lượng. Có thể thấy, những biện pháp, hình thức hỗ trợ này phù hợp với nguyên tắc tự nguyện, không can thiệp có tính ép buộc, hành chính của nhà nước vào quá trình thương lượng tập thể tự nguyện của các bên. Để các bên chấp nhận, sử dụng những sự hỗ trợ này, điều quan trọng là nhà nước, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của những hình thức, biện pháp hỗ trợ đó. Chỉ có như vậy, cùng với các biện pháp hỗ trợ khác thông qua quá trình hòa giải và trọng tài khi giải quyết các tranh chấp lao động về thương lượng tập thể thì các biện pháp, hình thức hỗ trợ của nhà nước mới thực sự thúc đẩy và phát triển thương lượng tập thể – một cơ chế phân phối lợi ích và quản trị quan hệ lao động đặc biệt quan trọng trong kinh tế thị trường.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây