Tư vấn về việc bồi thường chi phí đào tạo trong lao động

0
1437

Hiện tôi đang làm tại công ty X. Tháng 3/2016 tôi đã kí hợp đồng thử việc 2 tháng với công ty. Tháng 4/2016, công ty đã đào tạo tôi nghiệp vụ nghề pha chế thức uống. Khi đào tạo, tôi đã kí bản cam kết bảo mật thông tin và bản cam kết cá nhân về việc làm tại công ty trong thời gian 6 tháng.

Câu hỏi tư vấn:

Trên bản cam
kết cá nhân buộc làm tại công ty 6 tháng từ ngày kí, công ty có đề cập đến vấn đề bồi thường
chi phí đào tạo (tôi được đào tạo nội bộ, người trong công ty tự đào tạo cho nhân viên), nhưng
không đề cập chi tiết giá tiền phải bồi thường, cũng như chi phí mà công ty bỏ ra để đào tạo cho
tôi là bao nhiêu. Do mức lương thấp nên tôi dự định chuyển đổi công việc. Vậy khi tôi báo nghỉ việc
và chính thức nghỉ việc, tôi có cần bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không, và nếu bồi thường
thì tôi phải bồi thường bao nhiêu?

Trả lời tư vấn:

  Cảm ơn
bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến V-Law. Trường hợp của bạn chúng tôi xin
tư vấn như sau:

Qua thông tin bạn cung cấp, chúng tôi
xác định hợp đồng của bạn là hợp đồng lao động có thời hạn (trong đó có điều khoản về đào tạo
nghề). Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đối với hợp đồng có thời hạn, người lao động được đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động khi thuộc một trong các trường hợp do pháp luật quy
định theo khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012, như sau:

“1. Người lao động làm việc theo hợp
đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có
thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những
trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công
việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao
động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc
trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục,
cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn
cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên
trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ
việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn
đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một
phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi
phục.”

Nếu không đáp ứng một trong
các điều kiện trên, bạn sẽ thuộc trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trái pháp luật. Hệ quả khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật được quy định
tại quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động, theo đó:

– Người lao động sẽ không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường
cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

– Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho
người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày
không báo trước.

– Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho
người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Dẫn chiếu Khoản 3 Điều 62 Bộ luật Lao
động 2012 quy định:

“3. Chi phí đào tạo bao gồm các
khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy,
thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi
đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong
thời gian ở nước ngoài”.

Như vậy, bạn sẽ phải bồi thường chi
phí đào tạo trong trường hợp bạn không làm việc theo cam kết với công ty. Mức bồi thường do
các bên thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo nghề dựa trên các chi phí thực tế, có chứng từ hợp lệ như
đã dẫn tại Khoản 3 Điều 62 Bộ luật Lao động nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về việc bồi thường chi phí
đào tạo trong lao động
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui
lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây