Tư vấn về chế độ hưởng lương người lao động ngày nghỉ lể, tết

0
1177

Căn cứ pháp lý:

 • Luật lao động 2012;
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Đối với nhân viên không có ngày nghỉ cố định vào ngày chủ nhật:

Tùy vào đặc điểm kinh doanh của từng công ty mà sẽ có những nhân viên có ngày nghỉ hằng tuần
không cố định (không phải là chủ nhật) ví dụ như: nhân viên khối vận hành, tiếp thị, bán hàng,…

Công ty xác định không có ngày nghỉ cố định, theo điều 110, Luật lao động quy định:

“Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật
hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động”

Do đó, trường hợp ngày nghỉ hàng tuần được xác định trong nội quy lao động đối với những nhân
viên không phải là chủ nhật, thì những nhân viên đó được nghỉ 2/9 theo chế độ nghỉ lễ, tết và không
được nghỉ bù sang ngày 3/9. Chế độ hưởng lương được tính như sau (theo quy định điều 25, Nghị
định 05/2015/NĐ-CP):

Ngày 2/9 – chế độ ngày lễ tết:

 • Ban ngày: 300% đơn giá tiền lương (chưa kể tiền lương ngày lễ có hưởng lương theo quy
  định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày);
 • Ban đêm (22h đến 6 sáng hôm sau): Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm: thì tiền
  lương người lao động được hưởng bằng:

350% x [đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình
thường].

Ngày 3/9 – chế độ làm việc ngày bình thường:

 • Ban ngày:
 • Giờ hành chính được tính lương như bình thường;
 • Giờ làm thêm ban ngày ít nhất 150% đơn giá tiền lương.
 • Ban đêm:
 • Trường hợp người lao động là người có ca làm việc vào ban đêm thì tiền lương phải trả: 180% x
  [đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường];
 • Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm: thì tiền lương người lao động được hưởng =
  200% x [đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình
  thường].

Đối với nhân viên có ngày nghỉ hàng tuần là chủ nhật:

Căn cứ khoản 5, điều 25, nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định
tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người
lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo
quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ
hằng tuần
.”

Theo đó, Ngày 2/9 – chế độ ngày lễ tết:

 • Ban ngày: 300% đơn giá tiền lương (chưa kể tiền lương ngày lễ có hưởng lương theo quy
  định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày);
 • Ban đêm (22h đến 6 sáng hôm sau): Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm: thì tiền
  lương người lao động được hưởng = 350% x [đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công
  việc của ngày làm việc bình thường].

Ngày 3/9 – theo chế độ ngày nghỉ hằng tuần:

 • Ban ngày: 200% đơn giá tiền lương;
 • Ban đêm: Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm: thì tiền lương người lao động được
  hưởng = 250% x [đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc
  bình thường].

Trên đây là nội dung tư vấn của V-law, nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu
cung cấp dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ 1900 6198 để được tư vấn cụ thể!

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây