Bị doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

0
1234

Tóm tắt câu hỏi:

V-Law có thể tư vẫn cho e về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn (HĐ 1 năm)? Trường hợp người sử dụng lao động: ký quyết định chỉ ghi là chấm dứt trước thời hạn hợp đồng lao động với người lao động? Ngày 01/9, ngày chấp hành quyết định cũng 1/9/2015 thì người lao động được NSDLĐ bồi thường như nào? (người lao động không muốn thỏa thuận lại yêu cầu NSDLĐ bồi thường 2 tháng tiền lương theo như mức lương mà HĐLĐ đã ký kết). NSDLĐ không thanh toán cho người lao động thì người lao động phải làm như thế nào?

Trả lời tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi thông tin tư vấn đến công ty Luật Việt, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trước tiên, về vấn đề đơn phương chấm dứt lao động của người sử dụng lao động (NSDLĐ), tại Điều 38 Bộ luật Lao động quy định về các trường hợp NSDLĐ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ hợp pháp gồm:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;
c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;
d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:
a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12
tháng.”

Theo đó, chỉ trong một số các trường hợp được nêu trên đây và tuân thủ đúng quy định về báo trước thì việc NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ mới được coi là hợp pháp. Đồng thời, hậu quả của việc này là:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.

Nếu NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì phải thực hiện các hành động sau:

“Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả
tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.
3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao
động”.

Theo như bạn trình bày, việc người lao động bị thôi việc nhưng không có lý do cụ thể nên chưa thể xem xét là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Tuy nhiên, rõ ràng công ty đã vi phạm thời hạn báo trước với người lao động khi ngày 1/9 có quyết định và thi hành luôn quyết định cho thôi việc trong khi không hề báo trước cho người lao động biết. Vì vậy, có thể nói công ty đã chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Do đó, công ty có nghĩa vụ phải thực hiện theo Điều 42 BLLĐ trên đây.

Thứ hai, trong trường hợp NSDLĐ không thực hiện nghĩa vụ do chấm dứt HĐLĐ trái
pháp luật thì người lao động thì bạn có thể khiếu nại tới cơ quan Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được giải quyết hoặc khởi kiện tại TAND cấp huyện nơi có trụ sở của công ty để đảm bảo quyền lợi của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bị doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 1900.6198 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây