Tư vấn về chế độ trợ cấp khi người lao động nghỉ việc.

0
1240

Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh năm 1958. Ngày 28/12/1985, tôi tốt nghiệp lớp Dược Tá tại trường Trung học Y Tế. Sau đó tôi có quyết định của UBND thành phố Nha Trang về làm việc tại Ban Y Tế Thể dục thể thao Thành phố Nha Trang (nay là Trung Tâm Y Tế thành phố Nha Trang) từ ngày 1/8/1980. Sau 14 năm liên tục công tác, tôi xin thôi việc và hưởng trợ cấp một lần. Số tiền được trợ cấp là 2.980.293 đồng. Từ ngày nghỉ việc đến nay tôi chưa hưởng thêm trợ cấp thôi việc một lần nào nữa.

Tôi do bận đi làm ăn xa, khi về lại Nha Trang gặp lại đồng nghiệp có nghe
nói được nhà nước có trợ cấp thêm cho những ai đã nghỉ việc và lãnh trợ cấp thôi việc một lần.
Nay tôi xin được luật sư tư vấn cho tôi là tôi có được hưởng những chính sách ưu đãi gì dành cho
những người nghỉ thôi việc đã lãnh trợ cấp một lần như tôi không? Xin chân thành cảm ơn luật sư.
Chúc luật sư nhiều sức khỏe.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến V-law. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo Điều 48 bộ luật lao động năm 2012 quy định về trợ cấp thôi
việc:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3,
5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp
thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được
trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người
lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia
bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử
dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp
đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Và Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã
làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và
Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng
tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian
người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã
tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được
người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo
hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc
làm.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động
theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động thì người sử
dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên
từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Trong trường hợp,
bạn nghỉ việc vì lý do công ty thay đổi cơ cấu công nghệ, chia tách sát nhật hợp nhất thì bạn được
hưởng trợ cấp mất việc làm: mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02
tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc
là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời
gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời
gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Ngoài ra, khi bạn nghỉ việc và có đóng bảo hiểm xã hội thì nếu sau 3 tháng
nghỉ việc mà bạn chưa tìm được việc làm thì bạn có thể làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Và bạn
sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần do cơ quan bảo hiểm chi trả nếu sau 1 năm nghỉ việc
nếu không tham gia lao động tại đơn vị khác hoăc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự
nguyện.

Khi bạn nghỉ việc thì bạn có thể được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp
mất việc làm theo quy định trên. Ngoài ra, bạn có thể được chi trả một số khoản trợ cấp do công ty
quy định hoặc tiền ngày nghỉ hàng năm có hưởng lương mà bạn vẫn đi làm việc… Do thông tin bạn cung
cấp không rõ về trợ cấp bạn được nghỉ và bạn là nhân viên cán bộ, công chức hay hợp đồng lao động
nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người sử dụng lao động để
yêu cầu giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu
còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng gọi điện
đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực
tuyến


1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp
thời

Trân trọng!

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây