Quy định về việc trả lương làm thêm giờ cho người lao động

0
1523

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bộ luật lao động 2012 cũng như các văn bản có liên quan đã có những quy định pháp luật đề cập đến vấn đề trả lương làm thêm giờ cho người lao động.

Quy định của pháp luật về làm thêm giờ

Điều 104, Bộ luật lao động 2012 quy định về thời gian làm việc: “Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần”. Còn việc làm thêm giờ: là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Điều kiện để người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ

– Khi được sự đồng ý của người lao động.
– Bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; 30 giờ trong 01 tháng và không quá 200 giờ trong 01 năm; trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm (Khi tổ chức làm thêm giờ từ 200 – 300 giờ/năm thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho Sở lao động – thương binh và xã hội địa phương).

– Sau mỗi đợt làm thêm nhiều ngày nhiều giờ liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Quy định về tiền lương làm thêm giờ

Điều 97 BLLĐ 2012 quy định người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

– Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%

– Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%

– Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, theo quy định trên thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm tính theo ngày đó; cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động phải đảm bảo các yêu cầu và nguyên tắc nêu trên, đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm thêm giờ được trả lương ít nhất bằng các mức tương ứng theo quy định tại Điều 97 BLLĐ 2012.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây