Người lao động sinh 09/03/1966 đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không?

0
1223

Nội dung yêu cầu:

Bố tôi làm việc và đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/1987 đến hiện nay (T12-2015), trong đó từ năm 1987
đến năm 2002 làm các công việc độc hại, nặng nhọc thuộc danh mục do Bộ y tế ban hành. Bố tôi sinh
ngày 09/03/1966, đang có ý định xin nghỉ hưu trước tuổi do mất sức lao động trên 61% trở
lên. Vậy nếu nghỉ thời điểm trong năm 2015 thì chế độ lương hưu sẽ được tính như thế nào, và
nếu sang năm 2016 thì có khác biệt gì không? (hệ số lương là 4.4) .Thủ tục để nghỉ hưu trước tuổi
là như thế nào ạ?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới V-Law! Yêu cầu của anh được tư vấn như
sau:

Theo anh trình bày, bố của anh sinh 09/03/1966; vậy, tính tới ngày 09/03/2015 bố anh mới đủ 49 tuổi
và tính tới thời điểm hiện tại bố anh đang bước sang tuổi 50, tới ngày 09/03/2016 bố của anh mới đủ
50 tuổi.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao
động như sau:

” 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi
nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với
người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ
61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng
thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
ban hành.

…”.

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, nếu bố anh muốn nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2016 ở
tuổi 50 thì bố anh phải đáp ứng các điều kiện sau:

–       Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên;

–       Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Vậy, bố của anh suy giảm khả năng lao động 61%, đóng bảo hiểm xã hội 29 năm (từ tháng
01/01/1987 tới tháng 12/2015) thì không đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi ở tuổi 50 theo quy định
trên.

Đối với trường hợp bố của anh làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2015, theo quy định tại
khoản 1 Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006 bố anh không đáp ứng điều kiện : “Nam từ đủ 50 tuổi
trở lên
“. Trong năm 2015, bố của anh mới bước sang tuổi 50 mà phải tới 09/03/2016 bố của anh
mới đủ 50 tuổi.

Anh có trình bày thêm, bố của anh có làm các công việc nặng nhọc, độc hại từ năm 1987 tới năm 2002;
vậy, bố anh có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại.

Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu  như
sau:

” 1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này,
trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở
lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục
do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ
cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

…”.

Trường hợp của bố anh, bố anh sẽ phải đợi tới 09/03/2021 sẽ đủ điều kiện để làm thủ tục nghỉ hưu và
hưởng chế độ hưu trí theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014.

Trong thời gian từ nay tới 09/03/2021, nếu bố của anh đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo
Luật việc làm 2013 thì sẽ tiếp tục hưởng; hoặc nếu gia đình có nhu cầu thì có thể cân nhắc đóng
BHXH tự nguyện để sau này hưởng lương hưu với tỷ lệ hơn. Bởi, bố của anh có 29 năm đóng BHXH, nếu
nghỉ hưu vào năm 2021 thì chỉ hưởng lương hưu với tỷ lệ 65% mức bình quân tiền lương, tiền công
đóng BHXH.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Người lao động sinh 09/03/1966 đủ
điều kiện nghỉ hưu trước tuổi không?
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp
lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây