Chi trả phí môi giới giao dịch bất động sản cho người lao động

0
1471

 

Chi trả phí môi giới giao dịch bất động sản
cho người lao động. Có được khấu trừ thuế từ phí môi giới mà không có hợp đồng lao động
?


Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật Sư, tôi tên Trân, rất mong Luật Sư tư
vấn về vấn đề sau:

Tôi trước đây là nhân viên kinh doanh bất động sản
(môi giới căn hộ) đã thực hiện thành công 07 (bảy) giao dịch với Sàn giao dịch Thế Giới Bất Động
Sản, thông tin chi tiết như sau:

– Thời gian làm việc: tháng 11-2014 đến tháng
8-2015

– Hình thức lao động: nhân viên chính thức, Sàn giao
dịch Thế giới bất động sản giữ hồ sơ cùng văn bằng tốt nghiệp bản chính của tôi trong suốt thời
gian làm việc nêu trên mà không có bất kỳ hợp đồng lao động nào.

– Giao dịch thành công: 7 giao dịch, có giấy xác
nhận giao dịch

– Theo như thông báo ban đầu từ Sàn giao dịch Thế
giới bất động sản, chủ đầu tư sẽ thanh toán 50% phí sau khi khách hàng đặt mua căn hộ 6 tháng, 50%
phí còn lại thanh toán sau đó 3 tháng.

– Giao dịch của tôi vào ngày 9-6-2015, theo đúng như
quy định trên thì ngày 9-12-2015 tôi sẽ được nhận 50% phí, nhưng đến nay Sàn giao dịch Thế giới bất
động sản vẫn chưa thanh toán khoản phí nào cho giao dịch này và trả lời chủ đầu tư chưa
trả.

Luật Sư cho tôi hỏi các vấn đề
sau:

1. Tôi có được quyền yêu cầu Sàn giao dịch Thế giới
bất động sản xuất trình Hợp Đồng dịch vụ Môi giới giữa Sàn giao dịch Thế giới bất động sản với Chủ
đầu tư hay không? (để biết chính xác thỏa thuận thanh toán phí trong hợp đồng)

2. Tôi không có Hợp đồng lao động thì khi Sàn giao
dịch Thế giới bất động sản thanh toán phí môi giới cho tôi thì có được trừ 10% thuế hay không? Nếu
có thì trường hợp nào tôi được được hoàn lại thuế.

3. Trong trường hợp Sàn giao dịch Thế giới bất động
sản chưa chịu thanh toán thì đó có được coi là nợ (chỉ có giấy xác nhận giao dịch không có giấy tờ
liên quan đến vấn đề thời gian thanh toán phí) và tôi có quyền đòi nợ theo quy định của Bộ Luật dân
sự hay không? Nếu tôi muốn thưa kiện thì cần những giấy tờ gì, Luật Sư có thể cung cấp dịch vụ này
cho tôi hay không? Nếu có thì chi phí bao nhiêu, mất thời gian bao lâu?

Rất mong nhận được phản hồi của Luật Sư. Trân
trọng!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập
– Phòng tư vấn trực tuyến của V-Law. Với thắc mắc của bạn, tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

1.Tôi có được quyền yêu cầu Sàn giao dịch
Thế giới bất động sản xuất trình Hợp đồng dịch vụ Môi giới giữa Sàn giao dịch Thế giới bất động sản
với Chủ đầu tư hay không? (để biết chính xác thỏa thuận thanh toán phí trong hợp
đồng)

Theo thông tin bạn cung cấp, từ tháng 11/2014 đến
tháng 8/2015, giữa Sàn giao dịch Thế giới bất động sản và bạn không ký kết hợp đồng lao động mà chỉ
giữ hồ sơ cùng văn bằng tốt nghiệp bản chính của bạn. Theo Điều 16 Bộ luật lao động năm 2012 quy
định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng
văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới
03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói
“.

Như vậy, theo quy định này, giữa người sử dụng lao
động và người lao động khi giao kết hợp đồng lao động phải thành lập hợp đồng lao động bằng văn
bản, trừ trường hợp công việc tạm thời có thời hạn 3 tháng có thể giao kết bằng lời nói. Do bạn
giao kết hợp đồng bằng miệng và chỉ giao hồ sơ cùng với bằng tốt nghiệp bản chính trong khoảng thời
gian là 9 tháng, nên hợp đồng lao động này trái với quy định của pháp luật. Bạn nên yêu cầu người
sử dụng lao động thành lập hợp đồng lao động bằng văn bản để xác định được loại hợp đồng và nội
dung hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 5 Bộ luật lao động năm 2012 quy
định về quyền của người lao động:

Người lao động có các quyền sau
đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề
nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối
xử;

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề
trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện
bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được
hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ
chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với
người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao
động;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo
quy định của pháp luật;

đ) Đình công“.

Do việc giao kết hợp đồng lao động của bạn không
đúng theo quy định của pháp luât, nên theo quy định trên bạn chỉ có các quyền năng nêu trên. Tuy
nhiên, bạn có thể thỏa thuận được bên Sàn giao dịch Thế giới bất động sản để xem Hợp đồng dịch vụ
môi giới bất động sản giữ Sàn giao dịch Thế giới bất động sản và chủ đầu tư.

2. Tôi không có Hợp đồng lao động thì khi
Sàn giao dịch Thế giới bất động sản thanh toán phí môi giới cho tôi thì có được trừ 10% thuế hay
không? Nếu có thì trường hợp nào tôi được hoàn lại thuế.

Theo điểm i
khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định khấu trừ thuế đối với một số trường hợp
khác:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù
lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d,
khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập
từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước
khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập
thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế
của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết
(theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức
trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ
chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng
hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo
văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách
nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của
Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này
phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kế
“.

Như vậy, bạn có thể được khấu trừ thuế theo mức 10%
trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân với điều kiện phải đăng ký thuế và có mã số
thuế.

Tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ
sung năm 2012 quy định:

1. Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế,
nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế
được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp
sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải
nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính
thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền”.

Khi bạn thuộc một trong các đối tượng được quy định
tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được hoàn thuế.

 

1900.6198

3. Trong trường hợp Sàn giao dịch Thế giới
bất động sản chưa chịu thanh toán thì đó có được coi là nợ (chỉ có giấy xác nhận giao dịch không có
giấy tờ liên quan đến vấn đề thời gian thanh toán phí) và tôi có quyền đòi nợ theo quy định của Bộ
Luật dân sự hay không? Nếu tôi muốn thưa kiện thì cần những giấy tờ gì, Luật Sư có thể cung cấp
dịch vụ này cho tôi hay không? Nếu có thì chi phí bao nhiêu, mất thời gian bao
lâu?

Theo thông tin bạn cung cấp:

-Theo như thông báo ban đầu từ Sàn giao dịch Thế
giới bất động sản, chủ đầu tư sẽ thanh toán 50% phí sau khi khách hàng đặt mua căn hộ 6 tháng, 50%
phí còn lại thanh toán sau đó 3 tháng.

– Giao dịch của tôi vào ngày 9-6-2015, theo đúng như
quy định trên thì ngày 9-12-2015 tôi sẽ được nhận 50% phí, nhưng đến nay Sàn giao dịch Thế giới bất
động sản vẫn chưa thanh toán khoản phí nào cho giao dịch này và trả lời chủ đầu tư chưa
trả.

Như vậy, xác định chủ thể Hợp đồng môi giới bất động
sản là Sàn giao dịch Thế giới bất động sản và Chủ đâu tư. Vì vậy, khi Chủ đầu tư thanh toán phí thì
khoản phí này sẽ thuộc về Sàn giao dịch bất động sản chứ không phải thuộc về bạn. Bạn chỉ là người
được Sàn giao dịch Thế giới bất động sản chỉ định thực hiện việc môi giới nêu trên, và có thể bạn
được nhận một khoản hoa hồng trong khoản phí dịch vụ đó, đồng thời bạn nhận được ưu đãi khấu trừ
thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp, bạn sẽ nhận
được 50% phí từ việc môi giới bất động sản. Trong trường hợp, Sàn giao dịch Thế giới bất động sản
không chịu thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản phí cho bạn, bạn có thể thỏa thuận, yêu cầu Sàn giao
dịch thanh toán phí. Nếu Sàn giao dịch tiếp tục không thanh toán cho bạn, bạn có thể làm đơn khởi
kiện lên Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi bạn đang làm việc.

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn nên
liên hệ với bộ phận tư vấn dịch vụ của Công ty Luật Dương Gia để biết thông tin chi tiết về các gói
dịch vụ.

Bạn có thể tham khảo thêm một số
bài viết có liên quan khác của V-Law
:

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa
chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì
liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ  1900.6198
để được giải đáp.

——————-

THAM KHẢO CÁC
DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN CỦA V-Law:

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây