Tư vấn về hợp đồng học nghề giữa người sử dụng lao động và người lao động

0
1234

Tóm tắt câu hỏi:

Kính thưa Luật sư!

Em nhờ luật sư tư vấn giúp em trường hợp sau:

Công ty của em là công ty hưởng lương khoán sản phẩm. Khi người lao động mới được tuyển dụng, thì
họ chưa thể làm ra sản lượng (phải từ 02-06 tháng thì người lao động mới vận hành máy chạy máy tốt
được), nên công ty em phải cho người đào tạo công nhân mới vào, và phải trả lương cho người đào tạo
và cả công nhân học nghề. Công ty cho người lao động ký hợp đồng học nghề tập nghề, với thời hạn là
6 tháng. Đồng thời, công ty cho người lao động ký bản cam kết với nội dung: “nếu trong thời gian
học nghề, người lao động tự ý bỏ việc, không báo trước cho công ty (01-03 ngày), thì người lao động
phải bồi thường chi phí đào tạo là 1/2 tháng lương trong thời gian học nghề cho công ty”.

Vậy, luật sư cho em hỏi, trường hợp công ty em cho công nhân mới ký hợp đồng học nghề tập nghề 6
tháng và bồi thường chi phí đào tạo nếu vi phạm hợp đồng học nghề, tập nghề thì có đúng luật
không?

Rất mong câu trả lời từ phía Luật sư. Chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi

đề nghị tư vấn tới V-Law, vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 24 quy định:

“1- Việc học nghề phải có hợp đồng học nghề bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề
với người dạy nghề hoặc đại diện cơ sở dạy nghề. Nếu ký kết hợp đồng học nghề bằng văn bản, thì
phải làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

2- Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm học, mức học
phí, thời hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

3- Trong trường hợp doanh nghiệp nhận người vào học nghề để sử dụng thì hợp đồng học nghề phải có
cam kết về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp và phải bảo đảm ký kết hợp đồng lao động sau khi học
xong. Người học nghề sau khi học xong, nếu không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường phí dạy
nghề.

4- Trong trường hợp hợp đồng học nghề chấm dứt trước thời hạn vì lý do bất khả kháng thì không
phải bồi thường.”

Theo những nội dung bạn nêu, có thể thấy rằng công ty bạn ký hợp đồng học nghề, tập nghề với công
nhân học nghề để sử dụng, như vậy, công ty và công nhân học nghề phải ký hợp đồng học nghề. Theo
quy định của pháp luật, hợp đồng học nghề có thể được lập thành văn bản hoặc bằng miệng giữa người
học nghề và công ty. Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm
học, mức học phí, thời hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

Việc công ty bạn quy định “nếu trong thời gian học nghề, người lao động tự ý bỏ việc, không báo
trước cho công ty (01-03 ngày), thì người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo là 1/2 tháng
lương trong thời gian học nghề cho công ty” là không trái quy định của pháp luật. Người học nghề
nếu vi phạm quy định trên thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động. Trường hợp, người học
nghề chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn vì lý do bất khả kháng thì không phải bồi thường.
Điều 161 Bộ luật dân sự quy định như sau: “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách
quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần
thiết và khả năng cho phép”. Lý do bất khả kháng có thể là người học nghề đi làm nghĩa vụ quân sự
hoặc do ốm đau, tai nạn, thai sản không đủ sức khoẻ, …
Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về hợp đồng học nghề giữa
người sử dụng lao động và người lao động
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ
pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực
tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.1933
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây