Chế độ thai sản khi lao động nữ sinh đôi?

0
1170

 

Chế độ thai sản khi lao động nữ sinh đôi?
Lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản thế nào?
 


Tóm tắt câu hỏi:

Em làm việc ở công ty điện tử vào tháng hai năm
2011, đến nay đã được 5 năm, mức lương cơ bản của em là 3 triệu 950. Vậy em sẽ được hưởng chế độ
thai sản như thế nào khi em sinh đôi?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập
– Phòng tư vấn trực tuyến của V-Law. Với thắc mắc của bạn, tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

 Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, thời gian hưởng chế độ khi khám
thai và sinh con.

Căn cứ vào Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy
định về chế độ khám thai như sau:

1. Trong thời gian mang thai, lao động
nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần
khám thai.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy
định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng
tuần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh như sau:

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế
độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở
lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01
tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi
sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trong trường hợp này, bạn được nghỉ việc để đi
khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai
có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai và trong trường
hợp bạn sinh đôi nên bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 07 tháng trong
đó thời gian hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Thứ hai, mức trợ cấp một lần.

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về
trợ cấp một lần khi sinh con như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận
nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở
tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham
gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho
mỗi con.

Trong trường hợp này của bạn, mức trợ cấp một
lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh con.

 

>>> Luật sư tư vấn pháp
luật lao động qua tổng đài:
 1900.6198

Thứ ba, .

Căn cứ vào Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy
định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy
định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như
sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo
quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình
quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp
quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản
theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi
con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều
này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của
Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30
ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ
14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và
người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và
khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Căn cứ vào Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy
định về  mức hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 12. Mức hưởng chế độ thai
sản

1. Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện
theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như
sau:

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo
hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã
hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên
tục thì được cộng dồn.

Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm
sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh
con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng
trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ vào quy định trên, mức hưởng một tháng của
chị tính bằng mức lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi
nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp này bạn được nghỉ tối đa 07 tháng trước và sau
khi sinh nên bạn sẽ được hưởng 7 x 3 triệu 950 = 27 triệu 650 nghìn đồng.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây