Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

0
1232
Trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày, người lao
động, doanh nghiệp sử dụng lao động phải làm hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao
động


Khi thời hạn lao động của người lao động đã hết theo thời hạn cấp giấy phép lao động, trước khi
hết hạn ít nhất 30 ngày, người lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động phải làm hồ sơ xin gia hạn
giấy phép lao động

Thứ nhất
, theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 34/2008/NĐ – CP ngày 25/03/2010, quy
định về tuyển dụng
và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt
Nam, thì việc gia hạn giấy phép lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam chỉ đặt ra trong
các trường hợp sau:

– Trường hợp thứ nhất,
người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam
để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa
thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm
c khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung (là hình thức kỷ luật kéo dài thời hạn
nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn
tối đa là 06 tháng hoặc cách chức hoặc sa thải)
– Trường hợp thứ hai, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để thực hiện các loại hợp đồng
về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo
dục, y tế; hoặc cung cấp dịch vụ theo hợp đồng mà các công việc đòi hỏi quá 36 tháng.

Thứ hai, trước ít nhất 30
ngày, kể từ ngày giấy phép hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ
đề nghị gia hạn giấy phép cho Sở LĐ-TB&XH đã cấp giấy phép đó. Quy định về hồ sơ đề nghị gia
hạn giấy phép như sau:

-Trường hợp thứ nhất, hồ sơ bao gồm: Đề
nghị gia hạn giấy phép lao động theo mãu quy định của Bộ LĐ – TB&XH. Trong đó phải nêu rõ lý do
chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang được đào tạo,
kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo đẻ thay thế nguời lao động nước ngoài. Bản
sao hợp đồng lao động; Giaays phép đã được cấp.

-Trường hợp thứ hai, hồ sơ gồm: Đề nghị
gia hạn giấy phép của đối tác phía Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ LĐ-TB&XH; Bản sao hợp đồng
ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài; Giấy phép đã được cấp.

Thứ ba
Thời hạn gia hạn của giấy phép phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của
người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của
phía nước ngoài cử người nước ngoài làm tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt
Nam và phía nước ngoài, nhưng mỗi lần gia hạn tối đa là 36 tháng.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, Sở LĐ-TB&XH phải gia hạn giấy phép. Trường hợp không gia
hạn giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây