Tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nước ngoài

0
1236
Tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho lao động
nước ngoài. Giám đốc được bổ nhiệm xuống từ công ty mẹ, các thủ tục pháp lý liên quan đến lao động
nước ngoài.


 Tóm tắt câu hỏi:

Kính chào luật sư!  Công ty em thành lập
12/2015. Giám đốc là người Hàn Quốc được bổ nhiệm từ công ty mẹ xuống. Giờ em đăng kí đóng bảo
hiểm cho Giam đốc, Nhưng phải làm hợp đồng lao động cho Giám đốc nộp lên Sở Lao động thương binh xã
hội trước phải không? (đã có giấy phép lao động 02/02/2016 đến 02/02/2018). Nhưng chức vụ là Giam
Đốc mà ghi trong giấy phép lao động là Quản lí có sao không?

Trả lời câu hỏi:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình
đến V-Law. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của
mình như sau:

Khoản 2 điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định các
trường hợp người lao động nước ngoài khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trong đó
có:

“a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc
phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới,
bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du
lịch, văn hóa giải trí và vận tải;”

Với tình huống của bạn, bạn không nói rõ
công ty của bạn hoạt động trong lĩnh vực gì nên chưa xác định được người quản lý có thuộc
trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay
không.

Trong trường hợp công ty của bạn hoạt động trong
11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới thì
quản lý của bạn sẽ thuộc trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao
động theo điểm a khoản 2 Điều 7 nghị định này. Khi đó bạn chỉ cần thực hiện thủ tục xác nhận cho
quản lý của bạn tại sở Lao động thương binh và xã hội theo Điều 8 Nghị định 11/2016/NĐ-CP sau
đó bạn có thể thực hiện các thủ tục khác như đăng kí bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý, tại khoản 2 Điều
2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 

“Người lao động là công dân nước ngoài vào làm
việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính
phủ.”

Như vậy, nếu quản lý của bạn không thuộc trường hợp
cấp giấy phép lao động thì phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề thì mới được tham
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam.

Trong trường hợp công ty của bạn không hoạt động
trong 11 lĩnh vực nêu trên thì quản lý của bạn vẫn thuộc trường hợp phải cấp giấy phép lao động
theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Khoản 3, Điều 12 và  của Nghị định
11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước
ngoài làm việc tại Việt Nam : Sau khi có Giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao
động nước ngoài tại Việt Nam phải ký kết với nhau Hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của
pháp luật Việt Nam. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết
tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Như vậy, để có thể thực hiện thủ tục để tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động cần thực hiện đầy đủ các
bước tuyển người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật trong đó có việc
nộp nảm sao hợp đồng lao động đã giao kết đến cơ quan đã cấp giấy phép lao động cụ thể là Sở Lao
động thương binh xã hội.

Chức vụ là Giám Đốc mà ghi trong giấy phép lao động là Quản
lí,có sao không ? 

Trong trường hợp quản lý của bạn không thuộc đối
tượng được miễn giấy phép lao động thì sai sót trong giấy phép lao động sẽ xử lý như
sau:

Điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị
định 11/2016/NĐ-CP quy định:

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy
phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo
quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
lao động gồm các giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều này và giấy phép lao động hoặc
bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

Trong trường hợp này, đã có sự thay đổi về vị trí
công việc của người lao động so với giấy phép lao động. Như vậy, khi chức vụ của người lao
động nước ngoài khác với chức vụ ghi trong giấy phép lao động thì người sử dụng lao động phải làm
thủ tục để xin cấp mới giấy phép lao động theo quy định tại Điều 10 Nghị
định 11/2016/NĐ-CP.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây