Người lao động không được thanh toán chế độ thai sản

0
1238

Nhờ luật sư tư vấn giúp về bảo hiểm thai sản ạ. Em có tham gia BHXH theo quy đinh của nhà nước. Hiện tại em sinh bé được 08 tháng nhưng em chưa được nhận chế độ thai sản, cho em hỏi mấy tháng thì được nhận tiền thai sản và ngoài tiền thai sản 06 tháng mình còn được nhận trợ cấp gì thêm không ạ. Em xin cảm ơn luật sư.

>> Tư vấn chế độ thai sản, gọi: 1900.6198

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi
nội dung yêu cầu tư vấn tới V-Law. Với những thắc mắc của bạn, chúng tôi đưa ra ý
kiến tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 31.

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một
trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều
này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
hoặc nhận nuôi con nuôi.”.

Căn cứ Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các
Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như
sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng
đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Ngoài ra, bạn còn được trợ cấp một lần khi sinh con:

Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con
nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi
dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao
động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”.

Tại Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian giải quyết chế
độ thai sản:

“Điều 102.

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người
lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4
Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con,
nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất
trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao
động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật
này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho
người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo
hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.”.

Như vậy, hồ sơ giải quyết chế độ thai sản phải nộp trong thời gian
45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, thời gian giải quyết chế độ thai sản như sau: trong thời hạn
10 ngày kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ thì người sử dụng lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ
thai sản cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo
quy định thì cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả bảo hiểm cho người lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về vấn đề bạn yêu cầu
tư vấn: Người lao động không được thanh toán chế độ thai sản. Nếu còn vướng mắc, chưa
rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư trực tuyến – 1900.6198
để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây