Quy định về việc chi trả tiền lương cho người lao động

0
1100
Rate this post
Quy định về việc chi trả tiền lương cho
người lao động. Xây dựng thang lương, bảng lương.


Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sự. Tôi muốn hỏi hiện nay tôi đang làm
việc trong công ty cổ phần về du lịch khi tôi xin chuyển bộ phận, bộ phận cũ tôi làm việc là
hệ số 2,96 khi tôi xin chuyển sang bộ phận khác công ty xếp bậc hệ số của tôi là 2,65 theo bộ phận
mới có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến V-Law. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

Theo như bạn trình bày, bạn làm việc tại công ty cổ
phần (không phải là cơ quan Nhà nước), thì sẽ áp dụng chế độ tiền lương do công ty bạn quy
định.

Căn cứ Điều 90 Bộ Luật lao động 2012 quy định
về tiền lương như sau:

“1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng
lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc
chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn
mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào
năng suất lao động và chất lượng công việc”.

Điều 93 Bộ Luật lao động 2012 quy định xây
dựng thang lương, bảng lương như sau:

“Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và
định mức lao động

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang
lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm
xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa
thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định
mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ
sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ
quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng
lao động.”

Như vậy, tại mỗi công ty sẽ có thang lương, bảng
lương riêng áp dụng cho từng công việc là khác nhau.

Theo như bạn trình bày, bạn xin chuyển bộ phận
và được công ty đồng ý và mức lương của bộ phận mới thấp hơn mức lương ở bộ phận cũ thì bạn
phải xem lại nội quy lao động, thang lương, bảng lương tại công ty để xem rõ về trường hợp của bạn.
Nếu nội quy công ty hoặc thang lương, bảng lương có quy định khi chuyển đến bộ phận mới thì phải
xếp lương lại từ đầu (từ bậc 1) thì như vậy việc công ty xếp lương cho bạn 2.65 là có căn
cứ.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây