Điều kiện để lao động nam hưởng thai sản khi vợ sinh con là gì?

0
1308
Điều kiện để lao động nam hưởng thai sản khi
vợ sinh con là gì? Thủ tục hưởng chế độ thai sản.


Tóm tắt câu hỏi:

Vợ làm cán bộ không chuyên trách cấp xã tại tỉnh Vĩnh Long có tham gia BHXH
từ tháng 1/2016 nhưng không được hưởng chế độ nghỉ thai sản, chồng làm viên chức ngành huyện cùng
tỉnh và tham gia BHXH bắt buộc được 2 năm. Vậy hỏi vợ nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp BHXH từ
chồng không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực
tuyến của Công ty LUẬT V-Law. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT V-Law xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1.Giải quyết vấn đề:

Tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định điều kiện hưởng chế độ
thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong
các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai
hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng
tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp
triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh
con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải
đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận
nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm
xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên
trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này
mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận
con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36,
38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo thông tin bạn trình bày, vợ làm cán bộ không chuyên trách cấp xã tại
tỉnh Vĩnh Long có tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2016 nhưng không được hưởng chế độ nghỉ thai
sản, chồng làm viên chức ngành huyện cùng tỉnh và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 2 năm. Căn
cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33

thì điều kiện để lao
động nữ sinh con là phải phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng
trước khi sinh con. Do vậy, nếu người vợ không đáp ứng đủ thời gian đóng bảo hiểm thì sẽ không được
hưởng chế độ bảo hiểm thai sản. Người chồng đang tham gia bảo hiểm xã hội mà có có vợ sinh con thì
sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 33

và người vợ sẽ không
được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản từ bảo hiểm xã hội của chồng.

Quyền lợi của lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh con được
quy định tại Khoản 2 Điều 34

như
sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh
con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc
hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32
tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc,
từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14
ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được
tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Tại Điều 38

có quy định trợ cấp một
lần khi sinh con như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con
nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06
tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ
sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã
hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi
con.”

Căn cứ theo quy định trên thì trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham
gia bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con thì sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định tại Khoản 2 Điều
34

.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây