Hợp đồng lao động vô hiệu

0
1402

Theo nguyên tắc chung của pháp luật dân sự, khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì sẽ không làm phát sinh hiệu lực hay nói cách khác, không làm phát sinh bất kì quyền và nghĩa vụ nào giữa các chủ thể, cho dù các bên đã hợp đồng đã được thực hiện trên thực tế hay chưa.

Hợp đồng vô hiệu khi nào?

Hợp đồng vô hiệu theo cách hiểu đơn giản là hợp đồng không tuân thủ những điều kiện do pháp luật quy định để có hiệu lực. Vậy trong trường hợp nào thì một hợp đồng lao động bị tuyên vô hiệu? Và hậu quả pháp gì sẽ xảy ra?

Một hợp đồng lao động có thể bị tuyên vô hiệu toàn phần hoặc vô hiệu từng phần.

Hợp đồng sẽ bị vô hiệu toàn phần khi:Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật; người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền; công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm; nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

Hợp đồng sẽ bị vô hiệu từng phần khi:Nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

Ngoài ra, một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.
Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu
Theo nguyên tắc chung của pháp luật dân sự, khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì sẽ không làm phát sinh hiệu lực hay nói cách khác, không làm phát sinh bất kì quyền và nghĩa vụ nào giữa các chủ thể, cho dù các bên đã hợp đồng đã được thực hiện trên thực tế hay chưa. Khi hợp đồng vô hiệu, các bên phải khôi phục lại trạng thái ban đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả lại trực tiếp bằng hiện vật thì có thể thanh toán bằng tiền

Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Toà án nhân dân là cơ quan duy nhất có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.
Cách xử lý hợp đồng vô hiệu
Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì xử lý như sau: Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của pháp luật; các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật lao động.

Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì xử lý như sau: Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các bên ký lại; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Trần Minh Ngọc – Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật lao động được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây