Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi nào?

0
1203

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Xin nhờ công ty tư vấn giúp tôi trường hợp về người sử dụng lao động (doanh nghiệp) khi nào được chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể như sau:Tôi là người lao động làm việc tại công ty . Đã ký kết hợp đồng lao động 12 tháng (1/1x/201x – 1/0x/201x) nhưng đến ngày 24/x/201x thì công ty buộc tôi thôi việc không có lý do.

Sau đó công ty lại thông báo sẽ cho tôi nghỉ việc sau 30 ngày và lý
do là thay đổi cơ cấu công ty. Trong trường hợp công ty thông báo trước 30 ngày nhưng lý do không
chính đáng thì tôi có được hưởng các quyền lợi gì không, và phải chuẩn bị các giấy tờ liên quan
nào? Xin công ty tư vấn giúp tôi trường hợp này. Trân Trọng Cảm Ơn!

Trả lời tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến V-Law, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

Theo Điều 38 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người
sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo
hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên
tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên
tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp
đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất
định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động
được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác
theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn
buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn
quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao
động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định
thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời
hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại
điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định
có thời hạn dưới 12 tháng.

Do đó, nếu công ty chấm dứt hợp đồng với bạn khi không có các
lý do được quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012 thì đây là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động trái pháp luật. Nghĩa vụ của công ty khi đó xác định theo Điều 42 Bộ luật lao động
2012 như sau:

“Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao
động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao
động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì
ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp
thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người
lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và
trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi
thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng
lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp
đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại
khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải
bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong
những ngày không báo trước.”

 

Bạn có thể thỏa thuận với công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao
động với công ty. Nếu công ty vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn thì bạn có quyền
được quay trở lại làm việc và bồi thường theo quy định của pháp luật.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây