Phân biệt trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật lao động

0
1768
Phân biệt trách nhiệm vật chất và trách
nhiệm kỷ luật lao động. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa hai loại trách nhiệm
trên.


 

1. Khái niệm trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật lao động

-Trách nhiệm kỷ luật lao động là một loại trách nhiệm pháp lý
do người sử dụng lao động áp dụng đối với những người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động
bằng cách bắt họ chịu một trong các hình thức kỷ luật.

-Trách nhiệm vật chất là trách nhiệm phải bồi thường những
thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi
thực hiện nghĩa vụ lao động đã gây ra.

2. Chủ thể áp dụng trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật lao động

-Trách nhiệm kỷ luật lao động thì chủ thể áp dụng sẽ là người
sử dụng lao động

-Trách nhiệm vật chất thì chủ thể áp dụng là người lao
động

3. Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật lao động

-Trách nhiệm kỷ luật lao động sẽ áp dụng khi có các căn cứ:
Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, Có lỗi.

-Trách nhiệm vật chất sẽ áp dụng khi có các căn cứ sau xuất
hiện: Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, Có lỗi, Có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao
động, Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại về tài sản.

4. Nguyên nhân áp dụng trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật lao động

-Trách nhiệm kỷ luật lao động sẽ áp dụng khi : Người lao động
có hành vi vi phạm nội quy lao động do người sử dụng lao động đặt ra đến mức phải áp dụng kỷ luật
lao động.

-Trách nhiệm vật chất sẽ áp dụng khi người lao động
:

+Làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh
nghiệp giao; hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.

+Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt
hại cho tài sản của doanh nghiệp.

5. Nguyên tắc áp dụng trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật lao động

-Nguyên tắc áp dụng của trách nhiệm kỷ luật lao động
là:

+Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý 01 hình thức kỷ
luật.

+Không xử lý đối với người lao động mắc bệnh tâm thần hoặc
một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi.

+Không xử lý kỷ luật đối với người lao động đang trong thời
gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ,
tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền xác minh và kết luận vi phạm tội tham ô, trộm
cắp, đánh bạc, sử dụng ma túy nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, công nghệ, sở hữu trí tuệ,
gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
nghỉ thai sản, lao động nữ có thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

+Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm người lao động khi xử lý kỷ
luật.

+Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ
luật lao động.

+Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công theo
quy định của pháp luật.

-Nguyên tắc áp dụng của trách nhiệm vật chất
là:

+Phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh
thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

+Việc quy định bồi thường được trừ dần vào lương hàng tháng
của người lao động.

6. Hình thức trách nhiệm vật chất và trách nhiệm kỷ luật lao động

-Hình thức của trách nhiệm kỷ luật lao động là : khiển trách,
kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức và sa thải.

-Hình thức của trách nhiệm vật chất là bồi thường thiệt hại
vật chất bằng tiền mặt.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây