Người lao động khiếu nại như thế nào khi có tranh chấp với công ty?

0
1407

Trong quan hệ lao động, người lao động và người sử dụng lao động không tránh khỏi những bất đồng khó có thể thỏa thuận được. Vậy, trong trường hợp có tranh chấp với công ty thì phải khiếu nại thế nào cho đúng quy định để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân?

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Thời hiệu khiếu nại

Theo quy định tại Nghị định 24/2018/NĐ-CP, thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người lao động nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động bị khiếu nại.

Trường hợp người lao động không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu nêu trên vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Hình thức khiếu nại

Khiếu nại bằng đơn

Đơn khiếu nại ghi rõ nội dung sau đây: Ngày, tháng, năm khiếu nại; Tên, địa chỉ của người khiếu nại; Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có);Yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Chú ý: Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Khiếu nại trực tiếp

Người lao động sẽ được người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

Trình tự khiếu nại lần đầu

Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người lao động có quyền khiếu nại lần đầu đến người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc giải quyết khiếu nại cho người lao động và Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Trường hợp vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Kể từ ngày hết thời hạn nêu trên mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người lao động không đồng ý thì có quyền khiếu nại lần hai trong vòng 30 ngày. Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trình tự khiếu nại lần hai

Nếu người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai tới Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi Công ty đặt trụ sở chính hoặc khởi kiện tại tòa án.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai

Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  • Bài viết trong lĩnh vực pháp luật lao động được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  • Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây