Tư vấn về giao kết hợp đồng lao động

0
1247

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có một số thắc mắc xin V-Law giải đáp giúp tôi. Nội dung cụ thể như sau: Công ty tôi là công ty chuyên giảng dạy tiếng Anh, như vậy có một số lao động thời vụ là giáo viên thời vụ.

1. Năm 2010 công ty tôi đã làm hợp đồng lao động thời vụ 06 tháng
cho một số lao động, hết hạn hợp đồng khoảng 5 đến 7 ngày, công ty tôi lại ký hợp đồng lao động
thời vụ 06 tháng tiếp với những lao động đó (số lao động đó kéo dài trong 2, 3 năm). Như vậy công
ty tôi làm như vậy đã đúng chưa? Nếu chưa, xin Luật Việt tư vấn cho tôi cách làm đúng .
2. Với những lao động thời vụ 06 tháng đó, công ty tôi không phải nộp bảo hiểm xã hội cho họ đúng
không ạ? (hợp đồng lao động ký từ năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) hay là phải ký hợp đồng lao
động thời vụ 3 tháng thì mới không phải nộp bảo hiểm xã hội cho họ (mỗi hợp đồng khi hết hạn sau 5
-7 ngày thì ký tiếp cái mới). Xin Luật Việt cho tôi biết là làm như vậy đã đúng chưa? Nếu chưa,
xin Luật Việt tư vấn cho tôi loại hợp đồng thời vụ bao lâu và được ký bao nhiêu lần thì không
phải nộp bảo hiểm xã hội?
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-Law, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất,
theo Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì:
“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn,
thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm
chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động
vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên
phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và
hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định
thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký
thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động
không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn
dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp
phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau,
tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Như vậy, công ty bạn ký kết hợp đồng lao động mùa vụ lần thứ hai với những lao động đó và kéo dài
trong 2, 3 năm là trái với quy định của pháp luật bởi vì pháp luật không cho phép giao kết hợp đồng
lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công
việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao
động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có
tính chất tạm thời khác. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng số lao động này lâu dài (trong 2 đến 3 năm)
thì có hai cách giải quyết đối với trường hợp của bạn:

Cách giải quyết thứ nhất: trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động mùa vụ thứ
nhất hết hạn, công ty bạn và những lao động đó ký kết hợp đồng lao động mới và phải là hợp đồng xác
định thời hạn. Sau khi hợp đồng này hết hạn, nếu công ty bạn vẫn tiếp tục có nhu cầu thì phải ký
kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Cách giải quyết thứ hai: công ty bạn và những lao động đó không ký kết hợp đồng lao động
mới sau khi hợp đồng lao động mùa vụ thứ nhất hết hạn. Khi đó, hợp đồng mùa vụ đó theo quy định của
pháp luật sẽ chuyển thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Thứ hai, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội
2006 thì:

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ
đủ ba tháng trở lên;

…”

Như vậy, với hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn 6 tháng hoặc có thời hạn 3 tháng thì công ty bạn
vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội cho những lao động đó. Trường hợp ký kết hợp đồng lao động mùa vụ có
thời hạn dưới 3 tháng thì công ty bạn không cần đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đó.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, sau khi hết hạn hợp đồng lao động mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng,
công ty bạn không được phép ký kết hợp đồng lao động mùa vụ nữa mà phải áp dụng hai cách giải quyết
chúng tôi vừa nêu trên, theo đó bạn phải đóng bảo hiểm xã hội cho những lao động đó nếu tiếp tục sử
dụng họ sau khi hợp đồng lao động mùa vụ dưới 3 tháng hết hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về giao kết hợp đồng lao
động
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua
Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây