Lao động nam đang đóng bảo hiểm có vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản?

0
1350

Lao động nam đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con có được hưởng chế độ thai sản. Quy định pháp luật về điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào theo Luật bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, pháp luật về bảo hiểm xã hội đã có quy định cụ thể về
điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi có vợ sinh con. Cụ
thể:

1. Điều kiện hưởng chế độ

Để được hưởng chế độ thai sản khi có vợ sinh con thì theo quy định
tại Khoản 2, Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam phải đáp ứng các điều kiện
sau:

+ Tại thời điểm vợ sinh con đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc;

+ Đáp ứng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng
trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con (hưởng trợ cấp một lần).

2. Thời gian nghỉ và mức hưởng chế độ thai
sản.

Trong thời gian 30 ngày đầu tính từ ngày vợ sinh con thì lao
động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian nghỉ tương ứng theo quy định tại Điều
38 Luật bảo hiểm xã hội.

+ 05 ngày làm việc khi vợ sinh thường;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới
32 tuần tuổi;

+ 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi từ sinh ba trở lên thì cứ thêm
mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

(Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ
Tết, ngày nghỉ hằng tuần).

-Mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 39
Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức hưởng chế độ thai sản được xác định theo công thức
sau:

Mức hưởng = Mbq6t  / 24 ngày công x 100% x số ngày
được nghỉ.

Trong đó: Mbq6t: là tiền lương bình quân của 6
tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ.

3. Trợ cấp một lần khi vợ sinh con.

– Điều kiện hưởng thai sản.

+ Lao động nam có vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản
(không đóng hoặc đóng không đủ điều kiện)

+ Thời gian đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12
tháng trước khi vợ sinh theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

+ Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã
hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

-Mức hưởng thai sản:

+ Lao động nam được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ
sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức lương cơ sở hiện nay thực hiện theo Nghị quyết số 47/2017/QH14
là 1.390.000 đồng. Theo đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con được xác định:

2 x 1.390.000 đồng = 2.780.000
đồng/con.

4. Thủ tục và thời gian giải quyết  chế độ thai
sản.

Trong thời hạn 45 ngày từ ngày quay trở lại làm việc, lao động nam
phải nộp hồ sơ gửi công ty để giải quyết chế độ thai sản. Hồ sơ bao gồm:

+ Bản sao có chứng thực giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của
con;

+ Xác nhận cơ sở y tế đối với trường hợp con sinh dưới 32 tuần
tuổi hoặc sinh con phẫu thuật;

+ Mẫu C70a-HD;

+ Giấy chứng tử/bản trích lục khai tử của con hoặc
trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy
chứng sinh (nếu có).

Thời gian giải quyết chế độ tính từ thời điểm cơ quan bảo hiểm xã
hội nhận được hồ sơ hợp lệ từ công ty là 10 ngày.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về chế độ
thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con. Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn
vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ
trợ kịp thời.

Trân trọng!

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây