Hỏi về việc chấm dứt hợp đồng lao động

0
1229
Công ty M có trụ sở đóng tại quận Thanh Xuân
– Hà Nội. Tháng 10/2013, công ty tiến hành giải thể phòng bảo vệ để ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với
công ty bảo vệ Vinasun.


Tóm tắt câu hỏi chấm dứt hợp đồng lao động:

Công ty M có trụ sở đóng tại quận Thanh Xuân – Hà Nội. Tháng 10/2013, công
ty tiến hành giải thể phòng bảo vệ (bao gồm 4 nhân viên đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
không xác định thời hạn) để ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với công ty bảo vệ Vinasun. Công ty đã hỗ
trợ cho những người lao động này 1 tháng lương để đi tìm công việc mới. Nhưng lao động này không
đồng ý nên đã đồng loạt gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết tranh
chấp.

Việc chấm dứt hợp đồng của công ty đối với 4 người lao động nói trên có căn
cứ pháp lý hay không? Tại sao? Hãy tư vấn cho công ty những thủ tục cần thiết để chấm dứt hợp
đồng

Luật sư tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực
tuyến của V-Law. Với thắc mắc của bạn, tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

a.Việc chấm dứt hợp đồng của công ty
đối với 4 người lao động nói trên có căn cứ pháp lý hay không? Tại
sao?

Trước tiên có thể khẳng định rằng việc chấm dứt hợp đồng của công ty đối với
4 người lao động nói trên là có căn cứ pháp lý, đó là do thay đổi cơ cấu. Bởi
vì:

Căn cứ vào khoản 10 Điều 36  BLLĐ 2012  về các trường hợp chấm dứt
hợp đồng lao động thì: ” Người sử dụng lao động đơn phương chấm chấm dứt hợp đồng lao động theo
quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay
đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp
tác xã”.

Theo luật quy định, những trường hợp được coi là thay đổi cơ cấu hoặc công
nghệ được quy định bao gồm:

– Thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ tiên
tiến có năng suất lao động cao hơn;

– Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít
hơn;

– Thay đổi cơ cấu tổ chức: sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn
vị.

Như vậy, khi có những thay đổi này người sử
dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Trong tình huống này công ty
đã tiến hành giải thể phòng bảo vệ, thuộc trường hợp thay đổi cơ cấu như đã nói ở trên nên việc
chấm dứt hợp đồng lao động với 4 người lao động nói trên là có căn cứ. Quy định này là hợp lý, xuất
phát từ việc đảm bảo lợi ích hợp pháp trong kinh doanh của người sử dụng lao động khi thay đổi
phương án kinh doanh dẫn đến thay đổi nhân sự của doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho người sử
dụng lao động thực hiện quyền tự do kinh doanh nhằm thu được lợi nhuận.

 

b.Hãy tư vấn cho công ty những thủ tục
cần thiết để chấm dứt hợp đồng.

Thứ nhất, về điều kiện chấm dứt hợp
đồng:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 44 BLLĐ 2012 về nghĩa vụ của người sử dụng lao động
trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế quy định: ” Việc cho thôi
việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi
với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà
nước về lao động cấp tỉnh”.
Như vậy, công ty M muốn chấm dứt hợp đồng với 4 người lao động này
thì phải thông báo với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở
và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh là tại thành phố Hà
Nội.

Thứ hai, về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp
đồng:

Pháp luật lao động quy định khi bên người sử dụng lao động hoặc người lao
động muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì trước khi chấm dứt thì phải thực hiện thủ tục báo trước
cho bên kia, đây là quy định bắt buộc và có ý nghĩa rất quan trọng. Đối với người lao động là thời
gian để tìm việc làm mới, thu xếp sinh hoạt gia đình khi bị thay đổi. Đối với người sử dụng lao
động thì là thời gian để bố trí, sắp xếp lại lao động, tìm người lao động mới thay
thế.

Theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 38  BLLĐ 2012 quy định khi đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: ” Ít
nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn”
. Vì vậy, trong tình huống trên
khi công ty M muốn chấm dứt hợp đồng lao động với 4 người lao động thì phải làm thủ tục thông báo
trước cho họ ít nhất 45 ngày theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, về trợ cấp mất việc làm:

Căn cứ vào đoạn 1 khoản 1 Điều 44  BLLĐ 2012 thì : ” Trường hợp
thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng
lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46
của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục
sử dụng”
. Như vậy việc công ty M chấm dứt hợp đồng lao động với 4 người lao động trên vì lý do
thay đổi cơ cấu nên công ty có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, trường
hợp có chỗ lầm mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Nhưng tại đoạn 2 khoản 1 tiếp tục quy định: ” Trong trường hợp người sử
dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải
trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”.
Trong
tình huống trên thì công ty M đã không giải quyết được việc làm mới cho 4 ng người lao động và đã
cho họ thôi việc nên công ty M phải trả trợ cấp mất việc làm cho họ theo Điều 49 về trợ cấp mất
việc làm: “..mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền
lương
“. Vì vậy công ty M phải thanh toán trợ cấp mất việc làm cho 4 người lao động khi cho họ
thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu theo quy định trên.

Ngoài ra thì người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động khi có một trong các trường hợp quy định tại Điều 39 BLLĐ năm
2012.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích
hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc
bạn có thể liên hệ    để được giải đáp.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây