Có phải đăng ký lại nội quy lao động theo Bộ luật Lao động mới không?

0
2477

Theo quy định của pháp luật có cần phải đăng ký lại nội quy lao động của công ty trong trường hợp có Bộ luật lao động mới.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Quy định về nội quy lao động

Điều 118 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về nội quy lao động như sau: “1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. 2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; b) Trật tự tại nơi làm việc; c) An toàn, vệ sinh lao động; d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động; g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động; h) Trách nhiệm vật chất; i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động. 3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc. 5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Có thể thấy, so với Bộ luật Lao động năm 2012, nội quy lao động đã được bổ sung thêm 3 nội dung mới đó là (i) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trật tự tại nơi làm việc; An toàn, vệ sinh lao động; (ii) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc (quy định mới); (iii) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động. Do đó, từ 2021, người sử dụng lao động phải bổ sung thêm các nội dung trên trong nội quy lao động của doanh nghiệp mình để phù hợp với quy định của pháp luật.

Có phải đăng ký lại nội quy lao động theo Bộ luật Lao động mới không?

Hiện nay đã có Bộ luật Lao động mới 2019, nếu nội quy lao động của doanh nghiệp đăng ký lúc trước là theo luật lao động cũ thì có cần phải đăng ký lại nội quy lao động hay không? Điều 119 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về đăng ký nội quy lao động như sau: “1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động. 3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. 4. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 5. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều này”. Hiện nay không có văn bản nào quy định người sử dụng lao động đã đăng ký nội quy lao động trước khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực phải đăng ký lại nội quy lao động nên có rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiến hành đăng ký lại.

Mặc dù không có quy định bắt buộc đăng ký lại, nhưng theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019 thì “Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan”. Trong khi đó, nội dung Bộ luật Lao động 2019 đã có nhiều thay đổi về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động, đặc biệt là những quy định mới về hành vi vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất. Đây là những nội dung chủ yếu phải có trong Nội quy lao động của các doanh nghiệp.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 119 Bộ luật lao động năm 2019 thì ngay cả khi doanh nghiệp đăng ký mới nội quy lao động mà có quy định trái với pháp luật thì Sở lao động Thương binh xã hội vẫn thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và yêu cầu đăng ký lại.

Do vậy, để tránh trường hợp nội quy lao động trái với quy định của Bộ luật lao động 2019 thì dù không có quy định trực tiếp bắt buộc phải đăng ký lại, doanh nghiệp vẫn phải tự tiến hành thủ tục đăng ký cho phù hợp với quy định của Bộ luật lao động năm 2019.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây