Trách nhiệm bồi thường của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật?

0
1119

Câu hỏi tư vấn:

Tôi đã làm tại công ty A 24 tháng. Nhưng tôi chỉ mới ký hợp đồng lao động 18 tháng, 6 tháng sau cùng tôi chưa ký. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc và được cấp trên chấp thuận.

Nhưng vì cảm thấy sau khi ký quyết định nghỉ việc tôi cảm thấy bị xúc
phạm đến lòng tự trọng. Làm sai gì cũng bắt tôi bồi thường, rồi còn gọi điện điều tra tôi đã bồi
thường bao nhiêu tiền, khi tôi phản ánh trên email về vấn đề và sự việc vi phạm thì
công ty không có bất cứ phản hồi nào. Do vậy, tôi đã viết 1 email xin nghỉ không lương
trước thời hạn là 12 ngày. Hiện tại, công ty bắt tôi bồi thường 50% lương trên hợp đồng, vậy có
đúng hay không? Tôi đọc trên tài liệu thấy ghi : nếu nghỉ trái pháp luật mà, thời gian nghỉ ngang
không báo trước thì mới bị phạt. Còn tôi đã ký đơn nghỉ việc, nhưng tôi nghĩ trước thời hạn trên
đơn nhưng tôi có báo trước vậy tôi có phải bồi thường như luật nói không?

Mong được phản hồi sớm của V-Law Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư
vấn tới V-LAw, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định Bộ luật lao động về hợp đồng xác định thời hạn.

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại
sau đây: 

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó
hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) ;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai
bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12
tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất
định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1
Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp
đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao
động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao
động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở
thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Kết hợp với thông tin bạn cung cấp thì hợp đồng xác định thời hạn của
bạn là 18 tháng và đã hết thời gian. Tuy nhiên, bạn vẫn làm việc tại công ty kéo dài tới 6 tháng mà
theo quy định trong thời hạn 30 ngày nếu không giao kết hợp đồng mới thì hợp đồng giao kết trước đó
chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn. Do vậy, hiện tại bạn vẫn đang tồn tại quan hệ lao
động với công ty dưới hình thức hợp đồng không xác định thời hạn.

Thứ hai, liên quan tới chấm dứt quan hệ lao
động

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của
người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời
hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có
quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc
không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn
đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp
tục thực hiện hợp đồng lao động;

….

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại
khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại
các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít
nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có
thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều
này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời
hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ
luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định
thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động
biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Như vậy, trước hết cần xác định rõ trường hợp bạn là đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động nên khi nghỉ việc bạn sẽ phải có nghĩa vụ báo trước cho phía công ty ít nhất
45 ngày làm việc. Đối với việc bạn xin nghỉ không hưởng lương 12 ngày nếu công ty chấp nhận
thì thời gian đó cũng được xét vào thời gian báo trước. Sau 12 ngày bạn không tiếp tục đi làm mà
nghỉ việc luôn thì bạn có nghĩa vụ thanh toán tiền lương tương ứng với số ngày bạn không báo trước
tức 33 ngày làm việc.

-Thứ ba, công ty yêu cầu bạn bồi thường nửa tháng
tiền lương có đúng hay không?

Trường hợp bạn xin nghỉ việc mà thuộc một trong các trường hợp quy
định tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động như đã trình bày trên thì khi nghỉ việc bạn không phải
bồi thường cho phía công ty nửa tháng tiền lương như công ty yêu cầu.

Tuy nhiên, nếu bạn nghỉ việc mà không thuộc một trong các trường hợp
được quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật này thì khi đơn phương bạn sẽ phải bồi thường nửa tháng
tiền lương cho công ty do hành vi đơn phương trái pháp luật của bạn. Cụ thể:

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử
dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường
cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những
ngày không báo trước.

Theo đó, bạn có thể dựa trên quy định và hướng tư vấn trên để
xác định trường hợp nghỉ việc của mình có trái quy định của pháp luật hay không để xác định trách
nhiệm bồi thường của mình đối với công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trách nhiệm bồi thường của người
lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật?
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc
cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư
vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây