Thành lập công ty cho thuê lại lao động

0
1290

 

Sau khi doanh nghiệp thành lập công ty có chức năng cho thuê lại lao động, doanh nghiệp muốn chính thức đi vào hoạt động phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động.

Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

 • Có địa điểm và trụ sở làm việc dành cho hoạt động cho thuê lại lao động làm ổn định từ 24 tháng
  trở lên, nằm ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch, hoạt động của Doanh
  nghiệp;
 • Diện tích làm việc và hoạt động của doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới
  thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại,
  máy fax, email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục
  vụ khách hàng;
 • Có ít nhất 2 tỷ đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù
  có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;
 • Có mức vốn pháp định của doanh nghiệp cho thuê lại lao động là 2 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho thuê
  phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.

Điều kiện đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với
doanh nghiệp trong nước
hoạt động cho thuê lại lao động
phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 • Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản
  của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên;
 • Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên;
 • Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người
  đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật
  của nước có liên quan.
 • Các văn bản trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự
  của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp
  luật Việt Nam.
 • Có ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật,
  ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được tuyển dụng vào doanh nghiệp để
  hoạt động phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Uỷ ban
  nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.
 • Đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động

Điều kiện về người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
 • Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đảm
  nhận chức vụ người đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc
  không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ
  xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
 • quyền.

Điều kiện địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho
thuê

 • Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có
  thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh
  thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có
  giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở
  lên.

Hồ sơ cần cung cấp thực hiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

 • Hợp đồng thuê nhà trên 24 tháng có công chứng tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Giấy xác nhận kỹ quỹ tại ngân hàng có công chứng
 • 03 nhân viên: Bản sao công chứng bằng đại học/ cao đẳng, sơ yếu lý lịch có xác nhận của ủy ban
  nhân dân cấp xã, huyện nơi người lao động cư trú.
 • Bản sao giấy phép kinh doanh công chứng
 • Bản kê trang thiết bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên tại
  thời điểm đi xin giấy phép
 • Văn bản chứng minh người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
  cho thuê lại. Cụ thể: cần cung cấp hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao
  động hoặc hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cung ứng lao động.
 • Biên bản góp vốn của các thành viên công ty/bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh
  nghiệp
 • Xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn
  góp bằng tiền về mức vốn được gửi;
 • Trong trường hợp vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở
  Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến
  ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền

 

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây