Luật sư tư vấn về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của NSDLĐ

0
1115

Vào ngày 3/10 tôi làm việc không tuân theo chỉ đạo của chuyên gia nên công ty cho tôi nghỉ việc vậy công ty đã làm đúng theo bộ luật lao động chưa?Khi công ty cho tôi nghỉ việc còn giữ lương của tôi theo luật lao động công ty có được quyền giữ lương không?Hợp đồng giữa tôi với công ty mới vừa ký vào cuối tháng 9/2015 như vậy công ty có bồi thường gì không?

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật V-Law. Đối với trường hợp của bạn, tôi tư vấn như
sau:

Trường hợp 1: Bạn không trong thời gian thử việc.

Theo quy định tại điểm a , khoản 1 điều 38 Bộ Luật Lao động thì:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp
sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

Như vậy, theo quy định này, nếu bạn vào làm việc và một lần không hoàn thành công việc theo đúng
chỉ dẫn theo hợp đồng lao động thì đây không
phải là cơ sở để chấm dứt hợp đồng lao động, việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy là
trái pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp, hợp đồng lao động bạn đã ký với công ty và nội quy
công ty đã quy định rõ việc này thì công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn và
điều này không trái quy định pháp luật.

Mức bồi thường:

Trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật :

Theo khoản 1, 2,3,4 điều 42 Bộ Luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của NSDLĐ khi đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả
tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng
với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy
định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều
48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng
ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định
tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng
02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động
vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương
lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Như vậy, căn cứ theo quy định này, nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì công
ty có nghĩa vụ phải nhận bạn vào làm việc, phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
trong những ngày bạn không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao
động. Nếu công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động không còn mà bạn vẫn muốn làm việc thì
ngoài khoản tiền bồi thườngnêu trên, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao
động.

Trường hợp 2: Bạn đang trong thời gian thử việc.

Theo quy định tại khoản 2 điều 29 Bộ Luật Lao động 2012 quy định :

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước
và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Như vậy, nếu bạn đang trong thời gian thử việc và bạn không đáp ứng đủ điều kiện của công ty thì
công ty có thể chấm dứt  hợp đồng với bạn và không cần báo trước.

Vấn đề giữ lương của NLĐ

Theo quy định tại khoan 2 điều 47 Bộ Luật Lao động quy định :

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách
nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan
đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30
ngày.

Như vậy theo quy định này, sau khi chấm dứt HĐLĐ công ty không được quyền giữa lương của bạn,
trong thời hạn kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động công ty có trách nhiệm trả đủ lương cho
bạn, trường hợp công ty gặp vấn đề như thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm;
thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế … thì có thể kéo dài thời hạn trả lương nhưng không
được quá 30 ngày.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Việt
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vấn về vấn đề đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động của NSDLĐ
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp
lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây