Lao động nữ mang thai đơn phương chấm dứt HĐLĐ có phải thông báo trước cho NSDLĐ?

0
1218

Luật sư tư vấn về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động nữ đang mang thai và nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động theo quy định pháp luật.

Bộ luật lao động 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động của lao động nữ đang mang thai. Cụ thể:

Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động
của lao động nữ mang thai

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải
báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền chỉ định.

Và được hướng dẫn tại Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết
một số Điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Điều 8. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động
của lao động nữ mang thai

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước
cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về
việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

2. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

3. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian
tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động, nhưng tối thiểu phải bằng thời
gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời
gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Như vậy, đối chiếu quy định pháp luật trên thì trường hợp
người lao động nữ đang mang thai mà có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền
chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai thì được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động trước hạn. Đồng thời, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động,
thời hạn báo trước sẽ phụ thuộc vào chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh. Hồ sơ để xin nghỉ việc
áp dụng với trường hợp trên bao gồm:

+ Đơn xin  nghỉ việc (theo mẫu công ty nếu có);

+ Xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh về tình trạng sức khỏe của bạn
sẽ ảnh hưởng tới thai nhi nếu tiếp tục duy trì làm việc;

+ Văn bản thể hiện ý kiến đề nghị của cơ sở khám, chữa bệnh về
việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về “Lao
động nữ mang thai đơn phương chấm dứt HĐLĐ có phải thông báo trước cho NSDLĐ”
. Nếu còn vướng
mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý thêm, bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc số Tổng đài tư vấn pháp luật
trực tuyến 19006198.

để được
hỗ trợ kip thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây