Lao động nghỉ việc sớm do không đủ sức khỏe làm việc

0
1302

Anh trai tôi làm công nhân cầu đường, có thời gian đóng BHXH đến nay đủ 25 năm tròn, tuổi 44 (Sinh năm 1971, bắt đầu công tác tháng 10/1990). Vì sức khỏe yếu anh tôi có được nghỉ trong năm 2015 này để chờ giám định sức khỏe hay không? Nếu được thì quy định như thế nào? Chế độ để sau này hưởng lương hưu ra sao? Xin luật sư tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn LS.

Trả lời tư vấn :

 Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho V-Law, chúng tôi tư
vấn trường hợp của bạn như sau:
Về việc nghỉ làm sớm do không đủ sức khỏe làm
việc
Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thay thế Luật bảo hiểm
xã hội năm 2006.

Việc quyết định nghỉ làm đợi hưu từ năm 2015 thì thời điểm được nhận trợ cấp hưu trí hàng
tháng sẽ ứng với Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Anh trai cô năm nay 44 tuổi và có 25 năm đóng
bảo hiểm xã hội, do vậy có thể bảo lưu 25 năm đóng bảo hiểm đợi đến khi đủ tuổi để hưởng chế độ hưu
trí của nhà nước. Căn cứ điều 61 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và
Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này
thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Sau thời gian bảo lưu, khi đủ điều kiện về tuổi để nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng, anh trai cô lúc
đó sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí bình thường.

Về chế độ lương hưu được hưởng sau này

Việc giám định sức khỏe để hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, người lao động có thể
tiến hành ngay bây giờ, khi mà khả năng suy giảm lao động chưa phục hồi, để có kết quả giám định có
lợi cho người lao động. Sau đó lưu hồ sơ giám định tại cơ quan bảo hiểm trong thời gian bảo lưu
thời gian đóng bảo hiểm.

Khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí theo quy định pháp luật, người lao động tiến hành thủ tục nhận
trợ cấp hưu trí, với trường hợp nhận lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, sẽ có nhiều chế độ
và mức hưởng khác nhau. Căn cứ Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ
việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người
đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc
một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ
61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng
thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
ban hành…”

Nếu anh trai cô có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc
danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành và kết quả giám định sức
khỏe mức độ suy giảm khả năng lao động bằng hoặc trên 61% thì từ năm 2015 anh trai cô được hưởng
trợ cấp hưu trí hàng tháng luôn. Căn cứ điểm c khoản 1 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ
việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người
đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc
một trong các trường hợp sau đây:

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
ban hành.”

Nghề và công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nhà nước quy định rất rõ ràng. Cô
tham khảo danh mục các nghề – công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm:
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=9482

Nếu kết quả giám định của anh trai cô lớn hơn hoặc bằng  61% và không thuộc trường hợp trên,
thì đến năm 2025 mới được hưởng lương hưu khi suy giảm lao động. Cụ thể Luật bảo hiểm xã hội năm
2014 quy định lao động nam phải từ 55 tuổi mới được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.
Do theo luật bảo bảo hiểm xã hội mới, tuổi về hưu khi suy giảm lao động của nam giới tăng
thêm 5 tuổi. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ
việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người
đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc
một trong các trường hợp sau đây:
a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ
61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng
thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;..

Mức hưởng người lao động được hưởng khi đó: 45% + 5 × 2% – 2% × 5 = 45% bình quân tiền lương, tiền
công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Lao động nghỉ việc sớm do không đủ
sức khỏe làm việc
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui
lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây