Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất vi phạm bị xử phạt thế nào?

0
1314

Xử phạt vi phạm hành chính về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau

 

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt tiền (đồng)

1

Người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động ở những
nơi cần thiết trong doanh nghiệp.

500.000 – 1.000.000

2

Người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b) Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp
tỉnh;

c) Sử dụng nội quy lao động đã hết hiệu lực.

5.000.000 – 10.000.000

3

Người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động;

b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong
nội quy lao động.

10.000.000 – 15.000.000.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây