Không cần lý do người lao động vẫn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

0
1235

Thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Dự thảo bộ luật lao động ngày 9/12/2016 vừa qua đã đưa ra hai phương án về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Theo phương án này, người lao động có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do nhưng phải đảm bảo về thời gian báo trước như sau

 • 45 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • 30 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn
 • 05 ngày đối với trường hợp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Trường hợp không cần thủ tục báo trước:

Trong các trường hợp đặc biệt khác, người lao động thậm chí không cần thực hiện thủ tục báo
trước mà vẫn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Các trường hợp cụ thể bao gồm:

 • Người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo
  đảm điều kiện làm việc đã thống nhất giữa hai bên.
 • Người lao động không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn như đã thống nhất
  giữa hai bên.
 • Người lao động bị ngược đãi, quấy rối tình dục hoặc cưỡng bức lao động.
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
  quyền.

Phương án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động này đã đề cao và bảo vệ lợi
ích tối đa của người lao động. Tuy vây, nếu phương án này được thông qua thì cũng cần có những quy
định hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ hơn tránh tạo ra sự tùy tiện trong việc áp dụng luật.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây