Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi không giao kết hợp đồng bằng văn bản.

0
1250

Tôi có người anh xin làm bảo vệ cho 1 công ty tư nhân, thời gian là 12 tiếng/1 ca trực, lương cty hứa trả là 7triệu 1 tháng. Nhưng ông anh của tôi chỉ làm đựợc khoảng 25 ngày thì tự nghỉ việc. Lúc bắt đầu làm việc thì 2 bên không có hợp đồng lao động chỉ thỏa thuận bằng lời nói. Khi ông anh tôi nghỉ việc thì phía công ty không trả lương cho anh tôi một ngàn nào.

Vậy cho tôi hỏi
công ty không trả lương như vậy là có đúng pháp luật không? a tôi có được nhận tiền công trong 25
ngày làm việc không? Tôi có thể viết đơn yêu cầu cty đó trả tiền công cho a tôi không và nếu viết
đơn thì tôi phải gửi cho cơ quan nào xét duyệt. Xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến V-Law. Chúng tôi xin
tư vấn cho bạn như sau:

1. Công ty phải có trách nhiệm thanh toán
tiền lương trước khi anh bạn thôi việc.

Do giữa anh bạn và công ty không giao kết hợp đồng lao động bởi vậy trường hợp của bạn không
thể căn cứ vào hợp đồng lao động để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương cho bạn.

Bởi vậy để có căn cứ đòi lại tiền lương công ty chưa thanh toán, anh bạn cần chứng minh được
mình đã có khoảng thời làm việc thực tế tại công ty: người làm chứng khi hai bên thỏa thuận, giao
kết hợp đồng lao động hoặc những người làm việc khác trong công ty…
Anh bạn có thể cung cấp giấy tờ, chứng
cứ chứng minh để yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho Anh bạn. Nếu
công ty không trả thì anh bạn có thể thông qua hòa giải viên lao động hoặc Tòa án để yêu cầu
giải quyết tranh chấp lao động để yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho mình.

Bước
1:

– Thông qua thủ
tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao
động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

+) Về xử lý kỷ
luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động;

+) Về bồi thường
thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

+) Giữa người
giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

+) Về bảo hiểm
xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
về bảo hiểm y tế;

+) Về bồi thường
thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng.

– Trong thời hạn
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc
hòa giải.

– Tại phiên họp
hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia
phiên họp hoà giải.

– Hoà giải viên
lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa
giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

– Trường hợp hai
bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét.
Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải
thành.

– Trường hợp hai
bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ
hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải
không thành.

– Biên bản có
chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

– Bản sao biên
bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01
ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

Bước 2: Trong
trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên
bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải
thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

2. Tiền lương
của anh bạn sẽ được chi trả như sau:

Theo khoản 1
Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, cụ thể như sau:
“1. Người
lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo
một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không
được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã
thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không
được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao
động;

c) Bị ngược
đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân
hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu
làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà
nước;

e) Lao động
nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm
quyền;

g) Người lao
động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động
xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa
được hồi phục”.

Và theo Điều 43
bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng
lao động trái pháp luật:

“1. Không
được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp
đồng lao động.

2. Nếu vi
phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền
tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn
trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật
này.”

Nếu anh của bạn
tự ý nghỉ việc mà không có một trong những căn cứ theo khoản 1 Điều 37 thì được coi là chấm dứt hợp
đồng lao động trái pháp luật. Anh bạn không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử
dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Về việc bồi
thường đối với thời gian báo trước: Do anh bạn và công ty chưa giao kết hợp đồng lao động nên không
có cơ sở để xác định về thời gian báo trước để thôi việc tại công ty.

Trong trường hợp
này, sai phạm trước hết từ phía công ty đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của anh bạn, bạn có quyền
xin thôi việc mà không cần phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Công ty phải có
trách nhiệm trả số tiền lương còn lại sau khi trừ đi số tiền tương ứng với nghĩa vụ do anh bạn chấm
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law về vấn đề bạn yêu cầu
tư vấn: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi không giao kết hợp đồng bằng văn
bản.
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua
Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây