Điều kiện và cách tính lương hưu khi nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động

0
1204

Chồng tôi sinh tháng 5/1966. Tính đến tháng 12/2015 đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm 10 tháng, tức là đóng từ tháng 3/1995 đến tháng 12/2015. Từ 3/1995 đến 12/2007 là công nhân công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông. Từ 01/2008 đến 12/2015 làm tại công ty CP ô tô khách Hà Tây. Xin được hỏi đến năm 2016 này nếu chồng tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì có được không? Cách tính lương hưu như thế nào?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến V-LAw, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 :

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi
nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với
người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động
từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng
thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y
tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ
20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương
hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản
2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc
danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Theo thông tin bạn cung cấp, chồng bạn đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, do đó để được nghỉ hưu
trước tuổi thì chồng bạn cần đáp ứng mức độ suy giảm khả năng lao động theo quy định trên.

Nếu chồng bạn đáp ứng điều kiện để được về hưu trước tuổi, thì mức lương hưu được tính như
sau:

Điều 56.Mức lương hưu hàng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu
hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương
ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam
và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này
được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy
định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng
thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Chồng bạn đóng 20 năm 10 tháng, theo quy định 10 tháng được làm tròn thành 1 năm, tức chồng bạn đã
đóng BHXH được 21 năm.

Theo đó chồng bạn được hưởng :

Mức lương hưu hàng tháng:

45%+ (6 ×2%) = 57%  – % lương bị trừ tương đương với số năm nghỉ hưu trước
tuổi

Do chưa xác định được mức độ suy giảm khả năng lao động của chồng bạn, nên chưa thể tính chính xác
được % lương bị trừ tương đương với số năm nghỉ hưu trước tuổi. Căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng
lao động, bạn có thể tính % lương bị trừ tương đương với số năm nghỉ hưu trước tuổi dựa vào quy
định nêu trên.Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện và cách tính lương hưu
khi nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ
pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực
tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây