Giao kết, trách nhiệm khi thực hiện hợp đồng lao động

0
1170

Các vấn đề liên quan đến loại hợp đồng; Thanh lý hợp đồng lao động khi ký kết hợp đồng lao động mới và mức đền bù khi chưa thực hiện hết hợp đồng

Tóm tắt câu hỏi:

Nhờ luật sư tư vấn giùm về hợp đồng lao động của tôi với công ty đang làm.Tôi ký hợp đồng làm việc với công ty ngày 20.5.2012, hợp đồng ghi rõ thời hạn hợp đồng 4 năm kể từ ngày ký, tức là ngày 20.5.2016 sẽ hết hạn hợp đồng. Nhờ luật sư tư vấn giùm những vấn đề sau đây:

1. Cho tôi hỏi hợp đồng của tôi theo Bộ luật lao động 2012 có phải làm hợp đồng không xác định thời hạn không ?

2. Nay (ngày 2.10.2015) công ty Tôi yêu cầu Tôi ký hợp đồng lao động mới có hiệu lực từ 2.10.2015 ( hợp đồng  có thời hạn đến 2.10.2020)  mà nội dung hợp đồng mới không nói gì về việc tiếp tục hay thanh lý hợp đồng cũ thì có được xem hợp đồng cũ được thanh lý hay không? Lúc này tôi sẽ chịu trách nhiệm theo hợp đồng mới hay phải chịu trách nhiệm với cả 2 hợp đồng. Quy định nào nói về vấn đề này?

3. Trong hợp đồng lao động có thỏa thuận về đền bù hợp hợp đồng nếu NLĐ không thực hiện hết hợp đồng như hoàn trả lại 40% của tổng lương đã nhận của các năm và toàn bộ phụ cấp  khác thì có vi phạm luật hay không?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn đến V-law. Các vấn đề bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Đối với vấn đề mà chị đưa ra đầu tiên

Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 22 bộ luật lao động năm 2012 quy định:

“hợp đồng không xác định thời hạn là hợp đồng Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng”.

Với hợp đồng lao động mà chị ký kết với công ty đã quy định rõ thời hạn là 04 năm ( từ ngày 20/5/2012 đến ngày 20/5/2016) sẽ hết hạn. như vậy tức là đã quy định cụ thể về thời gian chị bắt đầu làm việc tại công ty và thời gian chị sẽ chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty.

Tuy nhiên theo như các dữ liệu mà chị cung cấp, công ty yêu cầu chị ký một hợp đồng lao động mới.

Theo như quy định tại khoản 2 điều 22 bộ luật lao động:

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Như vậy có thể cho rằng, hợp đồng lao động của chị theo quy định tại điều 22 không là hợp đồng không xác định thời hạn, nhưng hợp đồng chị ký kết và thực hiện sẽ điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của chị như một hợp đồng không xác định thời hạn

Tiếp theo đối với yêu cầu tư vấn thứ hai bạn đưa ra:

Theo quy định tại khoản 2 điều 35 bộ luật lao động quy định: “Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới”.

Hiện nay pháp luật chưa có quy định nào quy định nào về thanh lý hợp đồng lao động cũ khi các bên ký kết hợp đồng lao động mới. tuy nhiên, khi hợp đồng lao động mới được ký kết thì hợp đồng lao động mới đó sẽ có hiệu lực pháp luật và đương nhiên hợp đồng lao động cũ sẽ không còn giá trị pháp lý và hiệu lực, khi đó chị sẽ chịu trách nhiệm theo hợp đồng lao động mới được ký kết ( tức hợp đồng có hiệu lực từ ngày 02/10/2015).

Để tránh phát sinh mâu thuẫn về lợi ích và nghĩa vụ trong quá trình mà chị thực hiện hợp đồng lao động mới thì chị và phía bên công ty nên thỏa thuận với nhau chấm dứt hợp đồng lao động cũ đó.

Nội dung cuối cùng mà bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Pháp luật chưa có quy định cụ thể về mức phạt tối đa khi người lao động không thực hiện hết hợp đồng.

Việc người lao động không thực hiện hết hợp đồng lao động thì đồng nghĩa với việc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. không thực hiện hết hợp đồng lao động không thuộc các trường hợp mà người lao động được quyền chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật như theo quy định tại điều 37 bộ luật lao động. có thể được coi là tự ý nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điều 41 bộ luật lao động

Khi đó trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động sẽ được quy định tại điều 43 bộ luật lao động.

Việc công ty và người lao động thỏa thuận đền bù 40% của tổng lương sẽ không được pháp luật ghi nhận,trong trường hợp có tranh chấp và có sự tham gia của cơ quan có thẩm quyền khi đó quyền của người lao động sẽ được bảo vệ, không phải thực hiện nghĩa vụ đền bù 40% tổng lương cho công ty.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-law về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 1900.6198 để được hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây