Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại công trình nước ngoài

0
1487

Để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài thì phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Hồ Thị Ngọc Ánh – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại công trình nước ngoài

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Công trình, dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến. Khi muốn đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài thì phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 28 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, thì doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép. Khi doanh nghiệp trúng thàu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải xin phép Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép. Khi được Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cho phép thì doanh nghiệp mới được đưa người lao động sang nước ngoài nếu không sẽ vi phạm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, người lao động được doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động. Khi muốn đưa người lao động sang nước ngoài thì giữa người lao động với người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động mới có thể đưa người lao động sang nước ngoài.

Thứ ba, chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài.

Thứ tư, có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài; có phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng;

Thứ năm, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc.

Thủ tục doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu cần thực hiện khi đưa người lao động đi làm việc tại công trình nước ngoài

Về thủ tục của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa người lao động đi làm viêc tại nước ngoài theo quy định tại Điều 29 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng năm 2006: “Điều 29. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 1. Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu phải gửi Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài, danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 2. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây: a) Phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài, trong đó nêu rõ số lượng người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; b) Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng. 3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do”.

Như vậy: Chậm nhất là 20 ngày sau khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo người lao động đi làm việc tại nước ngoài kèm bản sao Hợp đồng trúng thầu, nhận thầu cho Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Sau 30 ngày,kể từ ngày doanh nghiệp nộp báo cáo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ xem xét và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật lao động được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây