Có được phép kí liên tiếp 3 hợp đồng lao động theo công việc nhất định không?

0
1267

 

công ty X có ký HĐLĐ thời hạn 6 tháng đối với tôi để tạm thời đảm nhận công việc của 1 chị trong cơ quan nghỉ thai sản. nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ tham gia BHXH nên công ty thỏa thuận có thỏa thuận với tôi sẽ ký kết lên tiếp 3 HĐ: HĐ thứ nhất 2,5 tháng, HĐ thứ hai 2,5 tháng và HĐ thứ 3 có thời hạn 2 tháng. Việc Công ty làm có đúng không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Chào luật sư, cho tôi hỏi trường hợp công ty X có ký HĐLĐ
thời hạn 6 tháng đối với tôi để tạm thời đảm nhận công việc của 1 chị trong cơ quan nghỉ thai sản.
nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ tham gia BHXH nên công ty thỏa thuận có thỏa thuận với tôi sẽ ký
kết lên tiếp 3 HĐ: HĐ thứ nhất 2,5 tháng, HĐ thứ hai 2,5 tháng và HĐ thứ 3 có thời hạn 2 tháng.
Việc Công ty làm có đúng không? quy định pháp luật thế nào? xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới V-Law, với
câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, tại Bộ luật lao động 2012 có quy định:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn,
thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm
chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng
thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động
vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên
phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và
hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định
thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được
ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động
không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn
dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp
phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau,
tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Bạn và công ty ký kết hợp đồng lao động theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng mặc dù công
việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên nhưng để tạm thời thay thế người lao động nghỉ
theo chế độ thai sản. Do đó, việc được kí hợp đồng này là hợp pháp.

Thứ hai, hiện tại pháp luật có quy định giới hạn về số lần được giao kết hợp đồng
như sau: “Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì
cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp
đồng lao động không xác định thời hạn
“.

Như vậy, nếu công ty ký hợp đồng lao động đầu tiên với bạn là 2,5 tháng sau đó kí thêm một hợp đồng
xác định thời hạn là 2,5 tháng. Như vậy, nếu bạn tiếp tục làm việc sau khi hết hạn hợp đồng thứ hai
thì giữa bạn và công ty phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, việc công ty thỏa thuận kí kết với bạn ba hợp đồng lao động trong đó: HĐ thứ nhất 2,5
tháng, HĐ thứ hai 2,5 tháng và HĐ thứ 3 có thời hạn 2 tháng là vi phạm quy định của pháp
luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được phép kí liên tiếp 3 hợp
đồng lao động theo công việc nhất định không?
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ
trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực
tuyến – Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây