Về hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động từ 61% sức khỏe?

0
1284

Câu hỏi tư vấn: V-Law cho tôi hỏi tới ngày 31/12/2015 thì tôi đóng bảo hiểm tròn 20 năm. Tôi sinh tháng 7/1964, vậy là tôi tròn 52 tuổi và sang 2016 thì tôi 53 tuổi.

Tôi muốn đi giám định sức khỏe ( suy giảm từ 61% trở lên) để về hưu trước tuổi. Liệu từ tháng 1 tôi
đã được tính 53 tuổi chưa, hay phải tới tháng 7 tôi mới được tính 53 tuổi.

Tôi rất mong nhận được hồi âm từ quý công ty. tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn câu hỏi của bạn dành cho V-Law, để trả lời
cho thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:Trước hết, thời gian bạn tiến hành giám định sức khỏe là vào năm 2016, tức luật bảo hiểm xã hội
2014 có hiệu lực nên sẽ áp dụng quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 để giải quyết đối với trường
hợp của bạn.
Theo đó, tại quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao
động

Điều kiện về hưu theo quy định là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi,

Tuy nhiên, khi suy giảm khả năng lao động từ 61% sức khoẻ trở nên thì được phép về hưu trước
tuổi

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi
nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với
người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động
từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng
thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng
lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y
tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ
20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương
hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản
2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc
danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, Luật chỉ quy định đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động
từ 61% sức khỏe khi nam đủ 51 tuổi và nữ đủ 46 tuổi mà không hề quy định là từ đủ 51 tuổi đối với
nam và từ đủ 46 tuổi đối với nữ nên khi bước sang 2016 thì bạn đã được tính là 53 tuổi chứ
không phải chờ đến tháng 7/2016 mới được tính là 53 tuổi làm căn cứ để làm thủ tục về hưu trước
tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Trên đây là nội dung tư vấn của V-Law
về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Về hưu trước tuổi khi suy giảm khả
năng lao động từ 61% sức khỏe?
. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác
bạn vui lòng gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến –
Số điện thoại liên hệ
1900.6198
 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây