Trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm y tế có được hưởng đồng thời không?

0
888

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng bảo hiểm y tế

Theo Điều 51 Luật việc làm năm 2013, Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, theo điểm d khoản 2 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế khi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 146/2018, đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ bảo him y tế có giá trị sử dụng t tháng đu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

Theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây