Quyền lợi của người lao động khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động

0
1256
Quyền lợi của người lao động khi thực hiện
chấm dứt hợp đồng lao động. Xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ sử dụng lao đông có hành vi vi
phạm.


Tóm tắt câu hỏi:

Vào năm 2008 tôi làm công nhân cho một công cổ phần
sữa sứ c sông việt nam và được công ty đóng bảo hiểm cho tôi theo quy định của Nhà nước. đến năm
2009 thì công ty có mở một chi nhánh mang tên công ty TNHH dược phẩm HIKID (Nay đã đổi tên thành
công ty cổ phần Medibest ) địa chỉ 71/21 Hoàng Văn Thái -Phường khương trung- thanh xuân -hà nội.
sau đó tôi được điều chuyển công việc sang công ty mới . Trong thời gian từ năm 2008 đên tháng
11/2012 tôi làm việc tại công ty TNHH dược phẩm HIKID nhưng sổ bảo hiểm của tôi vẫn do cty cổ phần
sữa sức sống việt nam đang lưu hồ sơ. Và hàng tháng công ty TNHH dược phẩm HIKID vẫn trừ lương bảo
hiểm hàng tháng của tôi theo quy định nhưng không nộp tiền cho công ty cổ phần sữa sức sông việt
nam .vì vậy cho đến nay tôi vẫn chưa chốt và rút được sổ bảo hiểm . Với mức lương của ngừoi lao
động bình thường không cao vì thế tôi không thể bỏ một số tiền ra để nộp về công ty sữa sức sông để
rút sổ bảo hiểm hơn nữa đó là quyền lợi của người lao động được hưởng chính sách đó. Vậy tôi muốn
hỏi : Cty tnhh dược phẩm HIKD là một doanh nghiệp làm như vậy có đúng với người lao động không ?
Nếu đúng thì họ sẽ phải giải quyết như thế nào, và tôi phải làm gì tiêp theo) Về đơn từ: trước khi
nghỉ việc tại công ty Dược phảm HIKID tôi đã có làm đơn xin nghỉ việc đã được A hoàn và Chị Nguyên
Giám đốc công ty ký duyệt , kèm theo tôi có viết một đơn giải quyết về bảo hiểm cũng đã ký duyệt
của kế toán, Giám đốc Tôi xin lưu ý : thời điểm tôi đang làm việc là sổ bảo hiểm đóng tại Quận
Hoàng mai Thành phố hà nội Khó khăn: Tôi đã gọi điện nhiều lần cho Giám đốc công ty và được trả
rằng ‘chị chưa xem được , tao không liên quan đến mày, cứ về đi rồi chị xem, tôi đi lại nhiều lần
tới công ty nhung cty vẫn không giải quyết.( xưng tao , mày) rât tiếc tôi không ghi âm được) Thời
gian khác gọi lại số quen của tôi thì không nghe máy, tôi lấy số khác thì nghe và vẫn câu trả lời
như vậy. Rất mong được tư vấn ?

Trả lời câu hỏi:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình
đến V-Law. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư
vấn của mình như sau:

Thứ nhất: Về những hành vi vi phạm về phía công ty.

+ Căn cứ vào Điều 23 Bộ luật lao động
2012 quy định :

” Điều 23: Nội dung hợp đồng lao
động.

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ
yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc
của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa
chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao
động;

c) Công việc và địa điểm làm
việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao
động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả
lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;…”,

Như vậy, sau khi ký kết hợp đồng lao động, thì
cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải có nghĩa vụ thực hiện đúng những nội dung đã
ký kết trong hợp đồng, như vậy, về vấn đề điều chuyển bạn từ công ty Cổ phần sữa sức sông sang chi
nhánh là công ty TNHH dược phẩm HIKID chỉ hợp pháp khi thuộc trường hợp được quy định tại Điều
31 Bộ luật lao động 2012:

Điều 31. Chuyển người lao động làm công
việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả
hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố
điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển
người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc
cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công
việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước
ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức
khoẻ, giới tính của người lao động…”.

Như vậy, vì nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà công ty
Sữa sức sông được quyền tạm thời chuyển bạn sang làm việc tại chi nhánh mới mở, tuy nhiên thời hạn
điều chuyển không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp bạn đồng ý và
như bạn đã cung cấp thông tin, bạn đã không phản đối khi được điều chuyển sang làm công việc tại
chi nhánh của công ty Sữa sức sông thì sẽ coi như bạn đồng ý với việc điều chuyển này. Ngoài ra,
căn cứ vào khoản 3 Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người
lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm,
nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì
phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.”

Vì vậy, nếu việc tạm thời chuyển bạn làm công việc
khác so với hợp đồng quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm mà sự đồng ý của bạn không được
lập thành văn bản thì việc điều chuyển này sẽ coi là không hợp pháp.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
đối với hành vi vi phạm  là bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm
làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì công ty Cổ phần Sữa sức sông Việt Nam có thể bị
xử phạt hành chính cụ thể là phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

+ Căn cứ vào Điều 47 Luật lao động 2012quy
định:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động
xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động
biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày
chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến
quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30
ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn
thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao
động đã giữ lại của người lao động…”.

Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động với bạn,
Công ty Cổ phần Sữa sức sông Việt Nam phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ
bảo hiểm và những giấy tờ khác mà công ty Cổ phần sữa sức sông đã giữ của bạn. Và vậy, sau khi nghỉ
việc ở công ty Cổ phần sữa sức sông bạn cần phải hoàn tất các thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội tại
công ty này, việc này sẽ do công ty lập danh sách gửi đến Cơ quan bảo hiểm xã hội và thực hiện việc
chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn đồng thời sau đó công ty phải có trách nhiệm trả lại sổ bảo hiểm xã
hội cho bạn. Vì vậy, khi nghỉ việc công ty Cổ phần Sữa sức sông Việt Nam vẫn chưa thực hiện nghĩa
vụ chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bạn là trái pháp luật.

Vì vậy, căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Nghị định
95/2013/NĐ-CP thì khi công ty Cổ phần Sức sữa sông Việt Nam có hành vi không hoàn thành thủ tục xác
nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của bạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định
tại Khoản 3 Điều 47 của Bộ luật Lao động 2012 thì công ty sẽ bị xử phạt hành phạt hành chính
đối với hành vi này cụ thể là phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Và hồ sơ khi thực hiện chốt sổ được thực hiện
theo Quyết định số 959-QĐ/BHXH, cụ thể

+ Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ
việc.

+ Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

+ Sổ BHXH.

Thứ hai: Quyền và nghĩa vụ của bạn khi nghỉ việc.

Căn cứ vào Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy
định:

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết
trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường
hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác
định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công
việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản
1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản
1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại
Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao
động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho
người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật
này.”.


Do bạn không đề
cập đến vấn đề hợp đồng bạn ký kết với công ty Cổ phần sữa sức sông Việt Nam là loại hợp đồng nào,
vì vậy trong trường hợp này, khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật thì trước khi nghỉ
việc bạn phải thực hiện nghĩa vụ  báo trước cụ thể: nếu hợp đồng lao động giữa bạn và công ty
là loại hợp đồng không xác định thời hạn thì trước khi nghỉ việc bạn có nghĩa vụ báo trước cho
người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; Nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì bạn có
nghĩa vụ báo trước với người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày.


Từ 1/1/2009 chính
sách bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện, đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động
là công dân Việt Nam có hợp đồng lao động 12-36 tháng hoặc không xác định thời hạn. Cho nên đối với
thời gian từ trước ngày 1/1/2009 người lao động có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp do bảo hiểm xã
hội chi trả hay không phụ thuộc vào người sử dụng lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người
lao động hay không.


Vì vậy, nếu Công
ty Cổ phần Sức sữa sông Việt Nam không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn đến trước ngày 1/1/2009
thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thội việc do công ty có trách nhiệm chi trả căn cứ Điều 48 Bộ luật
lao động 2012 thì khi nghỉ việc trong trường hợp này,  người sử dụng lao động tức là công ty
Cổ phần sữa sức sông Việt Nam có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn do bạn đã làm việc
thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên và mỗi năm làm việc bạn sẽ được người lao động trợ cấp một nửa
tháng tiền lương.


Thời gian làm
việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử
dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của
Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi
việc, vì vậy, thời gian để tính trợ cấp thôi việc do công ty chi trả là tổng thời gian bạn làm việc
thực tế từ năm 2008 đến 2009. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp
đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Và bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất
nghiệp từ cơ quan bảo hiểm chi trả trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến thời điểm bạn xin
nghỉ việc tức là tháng 11/2012 nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 49 Luật việc làm 2013, cụ
thể:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của
Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau
đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng
làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao
động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12
tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm
thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại
trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể
từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ
công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng
trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp
đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt
buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt
tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước
ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Và mức trợ cấp thất nghiệp bạn có
thể được hưởng quy định tại Điều 50
Luật việc làm
2013
, cụ thể
là:

1. Mức hưởng trợ cấp thất
nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng
liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động
thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương
tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp
theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao
động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được
hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng
trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được
tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1
Điều 46 của Luật này.”.

Nếu công ty Cổ phần sức sữa sông Việt Nam đã
đóng đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp cho bạn từ khi ký kết hợp đồng đến khi bạn xin nghỉ việc thì trong
trường hợp này bạn có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp do bảo hiểm chi trả trong khoảng thời
gian từ năm 2009 đến 2012 nếu đủ điều kiện theo Điều 49 Luật Việc làm 2013.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây