Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

0
1217
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho
người lao động nước ngoài vào Việt Nam để lao động có thời hạn.


 

Kính
gửi:…………………………………………………………………………………………………………………..


To:

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:
…………………………………………………………………………………………………………………

Name of enterprise/organization:
2. Loại hình doanh nghiệp/tổ
chức:………………………………………………………………..

Form of
enterprise/organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ
chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài
là:………………………………………………………người

Number of foreign
employees

4. Địa chỉ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Address:

5. Điện thoại:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:

 

>>> Luật sư
:
 1900.6198

Lưu ý: Biểu mẫu bạn đang tham khảo có thể đã hết
hiệu lực và được thay thế bằng biểu mẫu mới tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn – hỗ
trợ, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết – khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư vui lòng liên
hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm
kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin về các dịch
vụ luật sư của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây