Luật sư tư vấn về chế độ thai sản đối với lao động là nam giới có vợ sinh con

0
1182

Luật sư tư vấn về chế độ thai sản đối với lao động
là nam giới có vợ sinh con. Chế độ thai sản.

Tóm tắt câu hỏi:

Xin hỏi trong chế độ thai sản cho lao động nam thì
có điều kiện phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi vợ sinh thì mới
được hưởng. Vậy trường hợp như vợ tôi sinh vào tháng 3/2017 mà tôi chỉ mới đóng bảo hiểm xã hội cho
tháng 3, 4, 5 /2016 và tháng 12/2016 và tháng 1, 2 /2017, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản
theo luật không? Và công ty tôi đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên theo mức lương thỏa thuận của
từng người, ví dụ như tôi được đóng bảo hiểm xã hội với mức lương là 10 triệu, theo luật khi vợ tôi
sinh thì được hưởng trợ cấp 1 lần là 2 tháng lương. Vậy tôi được hưởng theo mức đóng này phải không
? xin chân thành cám ơn, và mong sớm nhận được hồi đáp!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập
– Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT V-Law. Với thắc mắc của bạn, Công
ty LUẬT V-Law xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy
định:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi
sinh con

[…]

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ
sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu
thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày
làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm
việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu
thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy
định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
[…]”

Điều 38 quy định:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con
hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận
nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở
tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia
bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi
con.”

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với
trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
như sau: “a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm
xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

Như vậy, đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp
của bạn, bạn là nam giới, lao động, có vợ sinh con, thì khi vợ bạn sinh con, bạn sẽ được nghỉ hưởng
chế độ thai sản 05 ngày làm việc; 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới
32 tuần tuổi; Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm
mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được
nghỉ 14 ngày làm việc.

Còn đối với trợ cấp một lần, chỉ áp dụng trong
trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm và bạn phải đóng đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở
lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; trường hợp vợ bạnsinh vào tháng 3/2017 mà bạn chỉ
mới đóng bảo hiểm xã hội cho tháng 3, 4, 5 /2016 và tháng 12/2016 và tháng 1, 2 /2017, mới đóng đủ
05 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì không đủ điều kiện hưởng trợ cấp một
lần.

Mặt khác, mức trợ cấp một lần đối với trường hợp chỉ
có cha tham gia bảo hiểm được áp dụng bằng 02 lần mức lương cơ sở chứ không phải áp theo tiền lương
làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của bạn. Mức lương cơ sở hiện hành đang áp dụng theo Nghị quyết số
99/2015/QH13 là 1.210.000 đồng.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây