Lao động nữ nghỉ hưu được tính lương thế nào từ năm 2021?

0
898

Theo quy định của pháp luật, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ là không giống nhau. Từ đó dẫn đến cách tính mức hưởng lương hưu cũng khác nhau. Lao động nữ nghỉ hưu năm 2021 sẽ áp dụng cách tính lương hưu như thế nào?

xử lý kỷ luật lao động
    Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Cách tính lương hưu cho lao động nữ năm 2021

Mức hưởng lương hưu của lao động nữ nếu đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 được tính tương ứng với số năm đóng Bảo hiểm xã hội (theo điểm b khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Cụ thể, năm 2021, lương hưu hàng tháng của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%. Công thức tính tại Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP như sau:

Lương hưu = Mức bình quân tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội x Tỷ lệ hưởng

Ví dụ: Bà M đủ điều kiện nghỉ hưu từ 02/2021 theo quy định của pháp luật, đã có 25 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Mức lương hưu bà M được hưởng hàng tháng được tính là:

15 năm đầu tiên đóng Bảo hiểm xã hội = 45%

10 năm tiếp theo đóng Bảo hiểm xã hội tính thêm 2% = 10×2%= 20%

Vậy bà M được hưởng mức lương hưu = 45%+20% = 65%.

Trường hợp lao động nữ nghỉ hưu do bị suy giảm khả năng lao động

Đối với trường hợp lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động, pháp luật có quy định điều kiện nghỉ hưu được hưởng lương hưu như sau (theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019):

(i) Lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%, đủ từ 50 tuổi 04 tháng.

(ii) Lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đủ từ 45 tuổi 04 tháng.

(iii) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ trong trường hợp nêu trên được tính theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, theo đó:

(i) Lương hưu của lao động nữ sẽ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

(ii) Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

(iii) Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ: Bà A nghỉ hưu tháng 4/2021 khi đủ 50 tuổi 06 tháng, bị suy giảm khả năng lao động 62%, có 22 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A được tính như sau:

15 năm đầu đóng Bảo hiểm xã hội = 45%

Từ năm 16 đến 22 là 7 năm, tính thêm = 7×2%= 14%

Tổng 2 tỷ lệ trên là 45% + 14%= 59%

Bà A nghỉ hưu khi 50 tuổi 06 tháng (nghỉ hưu trước 55 tuổi 04 tháng là 4 năm 10 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là (4×2%) + 1% = 9%.

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà A sẽ là 59% – 9% = 50%.

Trên đây là cách tính lương hưu cho lao động nữ năm 2021. Tùy theo từng trường hợp lao động nữ nghỉ hưu sẽ có mức hưởng lương hưu khác nhau.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây