Điều kiện nâng lương đối với người lao động

0
1330
Điều kiện nâng lương đối với người lao động.
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ công khai doanh thu với nhân viên không?


Tóm tắt câu hỏi:

Tôi muốn hỏi về việc lợi nhuận của công ty sau 1
năm. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường tuy nhiên mỗi lần muốn đề xuất tăng lương với sếp thì
luôn nhận được câu là công ty đang khó khăn, làm ăn không có lãi, mà thực tế tôi cũng không biết là
1 năm công ty lời lãi hay lỗ như thế nào? Vậy tôi có quyền hỏi hay công ty phải công bố ra cho nhân
viên biết là 1 năm làm như vậy lời hay lỗ gì không?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập
– Phòng tư vấn trực tuyến của V-Law. Với thắc mắc của bạn, tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

Nội dung tư vấn: 

Căn cứ Điều 102 Bộ luật lao động 2012, chế độ
nâng lương đối với người lao động quy định như sau:

“Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc,
nâng lương

Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng
lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động,
thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao
động.”

Như vậy, pháp luật về lao động hiện tại không
quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải tăng lương cho người lao động sau một thời gian làm
việc. Tuy nhiên, chế độ nâng lương sẽ được quy định tại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập
thể hoặc trong quy chế của người sử dụng lao động. Nếu trong các văn bản đó có điều khoản thỏa
thuận về thời hạn nâng lương thì bạn có quyền yêu cầu người sử dụng lao động thực
hiện theo thỏa thuận của hai bên.

Căn cứ Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 thì nghĩa vụ
của doanh nghiệp được quy định như sau:

– Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều
kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

>>> Luật sư tư vấn điều
kiện nâng lương của người lao động:

1900.6198

– Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài
chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống
kê.

-. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ
tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm
danh dự, nhân phẩm của người lao động trongdoanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức
và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao
trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và
bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng
hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công
bố.

– Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký
doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và
hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật
có liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của
thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện
thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung
các thông tin đó.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an
ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch
sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

– Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo
đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Theo quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp thì
pháp luật không quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải công khai về doanh số, doanh thu cho
nhân viên biết. Do đó, bạn không thể yêu cầu giám đốc công ty công khai thông tin này trừ trường
hợp điều lệ công ty có quy định cụ thể.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây